Nina Østlyngen i Besteforeldrenes klimaaksjon, avdeling Alta.

–⁠ Bekymring og håp eller skrekk og gru?

– Dumme og maktsyke menn sørger for krig og drap i Europa og verden, i ei tid hvor vi skulle bruke all tid og energi på å jobbe for å verne natur og motvirke klimaendringene. Dette er etter mitt og manges syn den saken i verden nå som er av aller størst betydning.


Hvordan stoda er i Norge, har vi allerede i 2024 fått avslørt gjennom NRKs  dokumentar om 44.000 inngrep i norsk natur på fem år og TV-programmet Oppsynsmannen med Bård Tufte Johansen. Til å bli skremt av … Selv har vi levd på den grønne gren, i velferdsstaten. Som det nå ser ut, overlater vi en verden til de neste generasjonene, altså våre barn og barnebarn osv., som blir ulevelig. Trist! Skammelig! Forferdelig!

Alle får vi med oss hva som nå jevnlig skjer i Norge og verden av uvær, ras, branner, flom og oversvømmelser, med dramatiske konsekvenser for menneskene som bor her - og der. Vippepunktet er passert, men mye kan gjøres og det haster. Å takle skadene er en sak. At kommuner, land og områder har og bruker folk med kunnskap som politikerne og ledere kan lage planer etter, er essensielt.

Blant annet må vi sørge for at maten kan skaffes kortreist, en omstilling som er i gang i driftige kommuner rundt i landet. Vi kan ikke lenger satse på verken leveranser eller logistikk for å få alt vi er vant til fra andre land og steder. Det er et stort arbeid, som må få fortgang, også lokalt. At Altas beste matjord på Aronnes legges ut til boliger, som skjer nå, er sjokkerende og uakseptabelt (se f. eks. Kronstadposten 13.okt.2023 s. 26). Matberedskap er det vi trenger!

At Alta kommune i dag tillater bygging på myr, er også utrolig. Derfor var det sterkt, og tungt, å lese Altapostens oppslag fredag 2. februar om Polarlys boligbyggelag sin byggestart av «Nordtoppen på Gakorimyra»! Trudde den tida var forbi: Hva tenker dere, politikere? Vi kan ikke alltid regne med at nye helleristninger oppdages, så områder vernes. Det ansvaret er deres! Regner med at det ikke er kommunens ansatte fagfolk som har gitt disse rådene. Areal-planer kan endres, når kunnskap og erfaring erverves. Husk det! Det så vi f.eks. da Ikea ikke fikk bygge varehus på kornåker i Vestby. Det er allerede bygget ut mye myr i Alta. La dette bli siste gang – for det er vel for seint å snu …? Boligbehovene i Alta kan helt sikkert løses på en natur- og klimaakseptabel måte.

Myras funksjon i det nye klimaet vi lever under, er enda viktigere enn før. Å stole på
enkeltkommuners ansvar og innsats holder ikke. Heldigvis ser det ut til at vi kan få dette i lovs form i Norge. «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag mot nedbygging av myr til utbyggingsformål i løpet av 2023» (kilde: Miljødepartementet). Ting skjer, bedre sent enn aldri.

Til alle tider har vi sett at naturen blir hensynsløst utnyttet, overkjørt og ødelagt. Det pågår fremdeles i vårt eget land, bit for bit. Naturen er taus – vi må tale dens sak, være dens stemme. Det hører naturlig sammen med å prøve å forbedre leveforholdene for generasjonene som etterfølger oss.

 

Marit Bjerkeng, Ola Sletvold og Nina Østlyngen,
medlemmer i BKA/Besteforeldrenes klimaaksjon, avd. Alta

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.