Nettannonsering
Annonsestørrelser:

Toppbanner desktop: 980 x 300 px
Toppbanner mobil: 320 x 250 px
Sidebanner: 180 x 500 px
Sidebanner stor: 300 x 600 px
Midtbanner: 980 x 300 px
Midtbanner stor: 980 x 600 px
Midtbanner mobil: 320 x 250 px
Midtboard (Bransjeregister): 320 x 250 px
Artikkelbanner: 580 x 500 px

Ta kontakt for utfyllende informasjon om priser.

PapirannonseringVil du annonsere i Kronstadposten? Det kan lønne seg!

Annonsepriser og størrelser vises på lista over. Spesiell plassering: 30% tillegg på annonsepris.
Bakside: 100% tillegg (max størrelse 1/2 side). Forside: Kr. 2250,- (max størrelse 1/6). Tillegg for
omkostninger kr 45,- + mva og evnt. utarbeidelse.

Kostnadene går med til å dekke våre produksjonskostnader.
Annonsene vil bli fakturert hver bedrift.

Bare send en mail til oss på [email protected], så avtales dette nærmere!

Frist for annonser: Onsdag kl. 16.00

Gratulasjonsannonser

Hvis du vil ha en gratulasjonsannonse i avisen, kan dette la seg gjøre. Send tekst + bilde til oss
på mail på [email protected]  Sendefrist er onsdager kl. 16:00 før utgivelsesdato.
Det koster ingen ting å sette inn en gratulasjonsannonse i Kronstadposten!

Nyfødtannonser

Hvis du vil ha ditt nyfødte barn i avisen, kan dette la seg gjøre. Send tekst + bilde på mail til oss
[email protected]  Sendefrist er onsdager kl. 16:00 før utgivelsesdato. 
Det koster ingen ting å sette inn en nyfødtannonse i Kronstadposten!

Nygiftannonser

Hvis du vil kunngjøre et nygift par i avisen, kan dette la seg gjøre. Send tekst + bilde på mail til oss
[email protected]  Sendefrist er onsdager kl. 16:00 før utgivelsesdato. 
Det koster ingen ting å sette inn en nygiftannonse i Kronstadposten!