Foto: Therese K. Munkvold

–⁠ Tilrettelegg for beintøffe barn

– Barn er eksperter på sin egen skolevei. De vet hvor det er farlig, og hva som må gjøres for å gjøre den tryggere. Derfor er det viktig å lytte til barnas innspill, skriver Annam Chaudhry, Beintøft-agent i Miljøagentene, i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Beintøft er Miljøagentene sin store gå-til-skolen-aksjon. Hvert år deltar over 45.000 barneskoleelever – dette gjør den til Norges største gå-til-skolen-kampanje. I år er målet trygg skolevei, og vi oppfordrer barna til å være med og påvirke kommunen til å ta gode og miljøvennlig valg for barna i lokalmiljøet.

Fortsatt opplever mange barn at det kan være vanskelig å finne en trygg vei til skolen. Manglende gang og sykkelveier, gangfelt, tett trafikk og uoversiktlig levere/hente-situasjon utenfor skolen er gjengangere. Dette kan føre til stress og usikkerhet for barna, og kan også øke risikoen for ulykker. 

Barn er eksperter på sin egen skolevei. De vet hvor det er farlig, og hva som må gjøres for å gjøre den tryggere. Derfor er det viktig å lytte til barnas innspill. Barnas klimarapport fra i fjor viser at bare 1 av 6 barn opplever å ha mulighet til å påvirke politikerne i klima og miljøsaker. Dette er for dårlig, spesielt under et viktig kommunevalg hvor de aller fleste politikere mener at de har et sterkt miljøengasjement.   

Miljøagentene samler inn innspill fra barn over hele landet som er med på Beintøft. Barn har rett til å si sin mening om saker som angår dem. Beintøft er en mulighet for barn å si ifra om hva de mener om trygge skoleveier. 

Jeg oppfordrer alle barn til å bli med på Beintøft og til å fortelle sine lokale politikere hva de kan gjøre for at flere barn skal kunne gå eller sykle til skolen. Og til alle politikere som nå skal inn i kommune- og fylkessaler rundt i landet vil vi si: lytt til barna og ta deres meninger på alvor. Sammen kan vi sørge for masse beintøffe barn som går til skolen også etter at kampanjen er over! 

Annam Chaudhry, Beintøft-agent i Miljøagentene

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.