Ole-Anton Teigen. Foto: Privat

–⁠ Sliterne blir taperne atter en gang

– Arbeidsminister Tonja Brenna framstiller pensjonister som en byrde som setter pensjonistsystemet i fare for kollaps. Realitetene er at man gjennom pensjonsreformen av 2011 har strammet inn ytelsene kraftig, noe som har medført at pensjonistene har tapt kjøpekraft, skriver Lyngen Pensjonistparti.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Arbeidsminister Tonje Brennas forslag om å øke pensjonsalderen fra 62 år – vil ramme sliterne i samfunnet. De som jobber i fysisk tunge yrker som helsearbeidere, renholdere, snekkere og småbrukere med flere skal bli taperne igjen – ikke bare lønnsmessig, men også med en høyere pensjonsalder.

Det må komme på plass en sliter-ordning for å fange opp de som ikke makter å jobbe lenger. Vi i pensjonistpartiet har spurt oss selv. Hvor går grensene for hvor usosial den sittende AP/SP regjeringa er?  MEN det er visst nok ingen grenser. 67 årsgrensen for ubetinget rett til alderspensjon må opprettholdes. Pensjonistpartiet vil på det sterkeste fraråde å heve denne.

Forslaget er i realiteten kun en økning av aldersgrensen for ubetinget rett til å ta ut minstepensjonen. En heving av denne grensen vil være en innstramming som utelukkende rammer de med lavest pensjonsopptjening. De som har høyere pensjonsopptjening enn minstepensjon, vil ikke påvirkes av at 67 årsgrensen øker og vil fremdeles ha muligheter til å velge når de vil starte uttaket av pensjonen.

Personer som er født i 1984 og med lav pensjon, vil med dette forslaget måtte vente helt til de er 69 år og 4 måneder før pensjonsuttaket kan starte. Dette kan føre til at de i tunge fysiske yrker blir utslitt og risikerer uførhet før de når pensjonsalderen. Det er ikke bra for folkehelsen at de med lavest pensjonsopptjening skal tvinges å stå lenger i jobb. Det gir lavere livskvalitet og vil føre til økte kostnader i helsevesenet.

Arbeidsminister Tonja Brenna framstiller pensjonister som en byrde som setter pensjonistsystemet i fare for kollaps. Realitetene er at man gjennom pensjonsreformen av 2011 har strammet inn ytelsene kraftig, noe som har medført at pensjonistene har tapt kjøpekraft. Folketrygdens gjennomsnittspensjon er på ca. 270.000 kroner i året. Det skal være unødvendig at minstepensjonister skal skamme seg for å motta et årlig beløp som minister Tonje Brenna mottar i løpet av to måneder.

Vi har bygd opp et pensjonsfond utland på nærmere 16.000 milliarder kroner.Hvilke pensjonister skal nyte godt av dette fondet som bærer et så betryggende navn? Er det de som IKKE er født ennå som skal få pensjonsgoder fra dette – eller skal man «sløse» det bort på mislykkede og/eller spekulative investeringer i framtida, slik at ingen pensjonister noensinne får noen fordeler av dette fondet?

Pensjonistene som har jobbet og betalt skatter og avgifter og opptjent sin pensjon gjennom et langt og tungt yrkesliv, burde ikke få lagt «stein til byrden» av en regjering der det Norske Arbeiderparti sitter ved rattet. 

Det gir ikke noe tillit til landets fremste politikere, at man tar så lett på det faktum at mange eldre sliter med å få endene til å møtes i politisk skapte økonomiske tider. Regjeringsmedlemmene lurer på hvorfor oppslutninga om deres politikk stadig stuper på meningsmålingene. Det skjønner folk flest, fordi de kjenner konsekvensene av deres politikk på kroppen hver dag 365 dager i året

AP/SP regjeringa bør tenke seg nøye om før de vedtar en så usosial reform.Dersom den blir vedtatt så vil AP se titallet på meningsmålingene og SP vil komme under sperregrensa og atter en gang er det sliterne som er taperne. 

Av Lyngen Pensjonistparti

v/Kåre Bjørnar Olsen, Elin Øien Ørvoll og Ole-Anton Teigen

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.