Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Over tusen kunstnere får statsstipend i 2023 –⁠ størst andel til Finnmark

4.620 kunstnere har i år sendt inn til sammen 11.053 søknader til Statens kunstnerstipend. Dette er blant de høyeste søkertallene noensinne. – Søknadene viser at Norge har et stort antall vitale kunstnerskap på svært høyt nivå, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad.


– Kunstnerstipendene styrker de frie, kunstneriske ytringene og bidrar til et rikere kunst- og kulturtilbud over hele landet. Det er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for å opprettholde et samfunn der det er rom for ulike uttrykk og meninger, sier Trude Gomnæs Ugelstad i en pressemelding fra Kulturdirektoratet.

Uglestad leder utvalget for Statens kunstnerstipend, som vedtar tildelingene etter innstilling fra 23 stipendkomiteer på ulike fagfelt. Kulturdirektoratet er sekretariat for utvalget, men beslutningene tas på armlengdes avstand fra myndighetene.

– Antallet søknader er nå like høyt som under første år av pandemien. Det viser at vi må fortsette innsatsen for å styrke kunstnerøkonomien. Kunstnerstipendene gir både økonomisk forutsigbarhet, kunstnerisk frihet og sosiale rettigheter for kunstneren. Derfor er stipendene et av de mest treffsikre virkemidlene vi har, forteller Ugelstad.

Et av de beste virkemidlene

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er også klar på hvor viktig stipendordninger som Statens kunstnerstipend er:

– Bak hvert fantastiske arrangement, utstilling, tekst eller forestilling er det folk som henter i barnehage, betaler dyre strømregninger og gjør alt for å få endene til å møtes. Vårt mål er at kunst- og kulturarbeidere over hele landet får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter. Et av de beste virkemidlene for å oppnå dette er Statens kunstnerstipend, og årets tildeling viser at vi har mange profesjonelle og viktige bidragsytere til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Det vil vi bare ha mer av, forteller hun.

Sterk økning blant unge

Den sterke økningen er spesielt tydelig blant yngre kunstnere.

– At så mange unge ønsker å satse på kunsten er et viktig og positivt signal på betydningen av kunstnerstipendene og det å ivareta rekruttering til kunst- og kulturfeltet fra alle deler av samfunnet, sier Gomnæs Ugelstad.

Samtidig som svært mange kunstnere nå mottar stipend, er det flere som dessverre får avslag på sine søknader.

– Jeg er glad for at vi de siste årene har sett en økning i antall kunstnerstipender. Men fortsatt får ni av ti søknader avslag hvert år. Det viser hvor stort behovet er for denne ordningen, sier hun videre. 

371 søknader fra Finnmark

Hele 371 søknader om kunststipend ble sendt inn fra Finnmark. Av disse er det 45 som får statsstipend i 2023. Det utgjør 12 prosent av alle tildelingene, og er den høyeste prosenten innad i landet. 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.