Pressefoto.

–⁠ Ønsker ikke staten å styrke Sápmi sammen med oss i Unio?

– Vi står i en streik vi ikke ønsker selv, men som arbeidsgivere og staten har tvunget oss ut i, skriver Margrethe Sakshaug i denne kronikken.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Kompetanse i samisk språk er en unik kompetanse! Mandatet til oss som jobber på De samiske videregående skolene er å styrke og bevare det samiske språket, og sikre et samisk opplæringstilbud til samiske elever i hele landet. Vårt overordnede mål er “å opprettholde og videreutvikle samisk identitet, språk og kultur”. I dag har vi lavere lønn enn våre kollegaer i de fylkeskommunale videregående skolene. Det samme gjelder dem som skal utdanne framtidens lærere, leger, politi og sykepleiere ved høyskoler og universitet.

For to år siden forhandlet Unio frem en tariffavtale som gir oss muligheter til å løfte i lag – lokalt. Skal vi rekruttere og beholde kompetansen i våre statlige videregående skoler, må vi få beholde den tariffavtalen vi har. Den vil staten ta fra oss.  

Streiken som nå er i gang, rammer de samiske opplæringsinstitusjonene hardt. Eksamener har blitt og kan bli avlyst, elevenes mulighet til å løfte karakterene i avsluttende vurderingssituasjoner utgår på grunn av manglende undervisning, og snart skal standpunktkarakterene settes.

Vi er lei oss for at vi rammer en uskyldig tredjepart – elevene og studentene våre - med denne streiken, men skal vi rekruttere og beholde nye utdannere ved de samiske institusjonene må vi ta denne kampen nå!

Jeg undrer meg, er det slik at statsråden ikke ønsker at streiken skal ta slutt, slik at vi i Sápmi ikke kan fortsette arbeidet med dekolonisering og revitalisering av samisk språk og kultur? Hvilken verdi har Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid dersom vi ikke får gjøre jobben vår?

Det er vi som har språkkompetansen og kulturkompetansen, det er vi som utdanner, utvikler og passer på framtidens Sápmi. Vi ønsker å gjøre jobben vår, og vi vil fortsatt ha mulighet til å løfte lønna vår lokalt – i lag.

Det er staten som har tvunget oss ut i denne streiken, og det er staten som kan avslutte den. Det gjør de ved å forlenge tariffavtalen vår. Vi er beredt til å stå i dette, lenge, men vi er også klare til å komme tilbake på jobb.

Vårt budskap til statsråd Karianne Tung og statsminister Jonas Gahr Støre er: Bisset bargoheaitaga! Stopp streiken!

Oahppu ferte gánnáhit, maiddái stáhtas! Utdanninng skal lønne seg, også i staten!

Margrethe Sakshaug, streikekomiteen i UNiO Finnmark

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.