Irene Ojala i Pasientfokus på besøk på Alta rådhus tidligere i år.

Ojala med skriftlig spørsmål til helse- og omsorgs­ministeren –⁠ venter på svar

Irene Ojala i Pasientfokus sendte mandag inn et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren. Foreløpig har hun ikke fått svar.


Spørsmålet Ojala stilte er som følger: 

– Helseministeren har gitt Helse Nord RHF i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Arbeidet er i gang, med korte frister for oppdraget.
Mener helseministeren at anbefalingene fra ei av arbeidsgruppene hos Helse Nord, om nedbygging av rus og psykiatri i regionen, svarer til regjeringens og ministerens intensjon slik det fremkommer av Hurdalsplattformen?

I begrunnelsen skriver Ojala at Helse Nord står i store omstillinger, to år etter at planlagt rusbehandling og avrusningsplasser kom i drift i Alta, har en av arbeidsgruppene til Helse Nord foreslått dramatisk reduksjon i behandlingstilbudet for rus og psykiatri i Nord-Norge, også i Finnmark.

– Ett av forslagene er at psykiatrisk døgnavdeling, DPS i Tana, legges ned og ti døgnplasser flyttes fra Tana til Alta. I forslaget fra arbeidsgruppa heter det at de vil «etablere et større distrikts-psykiatrisk senter» i Alta, 14+8 plasser. Det betyr at døgnbehandling Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet, TSB, avvikles i Alta, skriver Ojala.

Videre trekker Ojala frem at Alta er Finnmarks største by med snart 22.000 innbyggere, mens Karasjok har i underkant av 2.700 innbyggere. Karasjok ligger i tillegg 180 kilometer fra Alta.

– Ruslegen Ann Mari Dagenborg ved Klinikk Alta sier det slik: Å bygge ned TSB i Finnmarks største by og flytte fagfeltet til Karasjok vil gi en reell reduksjon av tilbudet til de pasientene med de alvorligste ruslidelsene. Resultatet blir at flere ruspasienter må bruke legevakt, og innlegges på psykiatriske døgnplasser hvor de får suboptimal behandling for sin sykdom.

– Etter Pasientfokus sin oppfatning er forslagene om nedleggelse og flytting av rus og psykiatri i Finnmark stikk i strid med det regjeringen sa i Hurdalsplattformen, og det som helseministeren har sagt om rus og psykiatri det siste året. Skal vi legge til grunn det som både Stortinget og regjeringen har sagt – så må både Tana, Alta og resten av rus- og psykiatri-tilbudet i Finnmark – utvikles, og ikke avvikles.

Videre skriver Ojala at det heter i oppdraget til Helse Nord at hovedårsaken til at man nå må ta denne omorganiseringen er mangelen på fagfolk.

– Det er mangel på fagfolk innen rus i helse i Norge. Fagfolkene på dette området er imidlertid allerede rekruttert til Klinikk Alta. Om disse legene vil flytte internt i Finnmark er uvisst, men erfaringsmessig er det stor risiko for at disse/flere flytter sørover i landet. På den måten taper Finnmark kompetanse innen rusbehandling. Da resulterer dette oppdraget med et tap-tap-prosjekt, avslutter hun.

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.