Sigurd Kvammen Rafaelsen er nestleder i Finnmark Ap.

–⁠ Kvotemeldingen - retning i Finnmarks favør

– AP er meget tilfreds med regjeringens kvotemelding «Folk, fisk og fellesskap», skriver Sigurd Kvammen Rafaelsen i Finnmark Ap.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til [email protected].

Finnmark AP er meget tilfreds med regjeringens kvotemelding «Folk, fisk og fellesskap». Meldingen har en retning i Nord-Norges og Finnmarks favør, leverer på Hurdalsplattformens målsettinger om å sikre arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Den imøtekommer også Finnmark Aps tidligere vedtak om å styrke kystflåtens kvotegrunnlag og å tilbakeføre strukturkvoter til de opprinnelige fartøygruppene.   

I kvotemeldinga foreslår regjeringen å gjeninnføre den såkalte trålstigen som fordelingsmekanisme mellom havgående fartøy og kystfartøy, samtidig som kvotene til fartøy i åpen gruppe skal belastes totalkvantumet før fordeling. Sistnevente representerer en styrking av kvotegrunnlaget for kystflåten, ettersom dagens ordning er, at dette kvantumet kun belastes kyst etter fordeling. Samtidig er det slik at kystflåten, ved lave kvoter,  vil tjene på gjeninnføring av trålstigen isolert sett.   

Forholdene foran representerer en flytting av kvotegrunnlag fra havgående fartøy til kystfartøy og ettersom kystfartøy er den dominerende fartøytypen i nord, vil Nord-Norge og Finnmark tjene på en slik flytting.      

Innad i lukket kystgruppen foreslås det deretter en omfordeling slik at den minste fartøygruppen under 11 meter får styrket sitt kvotegrunnlag med 2 %  og disse foreslås også å få mulighet for å fiske to kvoter på en båt. Slik sikres flåten under elleve meter gode rammevilkår, som gir lønnsom utvikling og gode inntektsmuligheter også for mannskap på to, som lovt i Hurdalsplattformen.   

I tillegg foreslås lengdegruppene i finnmarksmodellen videreført for å sikre en variert flåtestruktur og det foreslås innført begrensning i eierkonsentrasjonen i kystflåten for å unngå at for mange kvoter samles på få hender; også dette er med på å sikre en variert flåtestruktur. 

Den minste kystflåten og en variert flåtestruktur er ryggraden i fiskeriaktiviteten både på sjø og land langs Finnmarkskysten. Når regjeringen sikrer strukturen, avklarer tilbakefall av strukturkvoter, styrker kvotegrunnlag og muligheter for lønnsomhet, så styrkes fiskerinæringens posisjon i Finnmark. Kvotemeldingen sikrer også at den sjøsamiske rettigheten til fiske er reell. 

Det er Finnmark AP svært tilfreds med. 

Økt verdiskaping og aktivitet vil være med på å styrke bosettingen langs Finnmarkskysten.   

Forutsigbarhet er en av de viktigste faktorene for alle som driver næring, denne kvotemeldingen kan bidra til å skape trygghet over tid. Vi er klare til å bidra i fortsettelsen.

Sigurd Kvammen Rafaelsen,
nestleder i Finnmark Ap

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.