Foto: Therese K. Munkvold

–⁠ Kommunen vurderer å legge ned Stiftelsen Utleieboliger


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Regjeringen har åpnet for å legge ned kommunale Stiftelser. Dette har de gjort gjennom å ta vekk tilskuddene Stiftelsen fikk for å bygge utleieboliger. Dette tilskuddet er det nå bare kommuner som får søke på. Dessverre tilrettelegger dagens regjering for at alt skal styres sosialt igjennom kommuner. Derfor skal nå kommunestyret i Alta behandle nedleggelsen av Stiftelsen Utleieboliger (SU).

Som nestleder i Styret til SU (inhabil) fikk jeg ikke være med å behandle saken i formannskapet eller når saken kommer til kommunestyret. Dermed vil jeg her prøve å gi mine synspunkt i saken før behandlingen.

Alta kommune har over tid tilrettelagt for denne nedleggelsen av Stiftelsen. Da tenker jeg på opprettelsen av Boligservicekontoret. Joda, folket trengte en dør inn for å få boligsosial hjelp i Alta kommunen. Er det utviklingen med store administrasjoner som er veien å gå. For to år siden var det to ansatte ved dette kontoret, nå er det syv ansatte og egne lokaler.

Samarbeidet mellom Boligservicekontoret og Stiftelsen fungere utmerket og daglig leder av Boligservicekontoret sitter også i styret til Stiftelsen. Før Alta kommune opprette Stiftelsen Utleieboliger så bygningsmassen direkte ut som du kom til et østblokkland. Etter at SU ble opprettet har standarden på bygningsmassen blitt oppgradert kontinuerlig. Selv den tidligere rådmannen Bjørn Atle Hansen berømmet SU for arbeidet som er blitt gjort opp gjennom årene.

Stiftelsen har en utrolig liten administrasjon som forvalter nesten 300 boliger (boenheter). Administrasjon består av daglig leder og en på regnskap med litt hjelp. I tillegg har vi nå tre vaktmestere + to miljøvaktmestere i et samarbeid med Alta kommune. Denne lille gjengen klarer å administrere og holde bygningsmassene vår i god standard. 

Ser vi vedlikeholdet på kommunale bygg kontra SU har vi lite og skjemmes over. Dessverre avsettes det minimalt med økonomi i kommunale budsjett til vedlikehold av bygg. Vil dette også ramme utleie boliger?

Håper kommunestyret ser at SU med lite mannskap klare og utføre en fantastisk jobb for kommunen og sine leietakere. Bygningsmassen oppgraderes stadig etter utviklingen i samfunnet og ut i fra krav Alta kommune stiller igjennom Boligservicekontoret.

Hvorfor legge ned noe som funger, og som Stiftelsen utleieboliger har utviklet og fått mye skrytt for opp igjennom de siste 20 årene. Dessverre har jeg liten tro på at kommunen selv vil klare å opprettholde dagens standard på vedlikehold om dem overtar dagens bygningsmasse. Vil da prisnivået på utleieboligene kunne beholdes på et akseptabelt nivå. I dag går leieinntektene tilbake i form av vedlikehold og nye bygg for våre leietakere. 

Vil vi tilbake til den gang bygningsmassen var litt sjabber å se på for publikum. Hvorfor ikke fortsette og utvikle samarbeide mellom Stiftelsen og Boligservicekontoret.

Svein Berg, Styremedlem Stiftelsen

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.