Sildemylingen. Foto: Jon Arne Wilhelmsen

–⁠ Bevar vår verdifulle naturarv på Silda

– Vi står nå overfor to enorme kriser: klima- og naturkrisen. Den største trusselen mot artsmangfoldet er arealendringer, som skjer fragmentert og gradvis, og fører til en nedgang i både naturmangfold og friluftsliv, skriver Kjell M. Derås og Per Erik Motrøen i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Vi står nå overfor to enorme kriser: klima- og naturkrisen. Den største trusselen mot artsmangfoldet er arealendringer, som skjer fragmentert og gradvis, og fører til en nedgang i både naturmangfold og friluftsliv. For å stoppe tapet av naturmangfold og bremse global oppvarming må vi stanse det stadig økende arealforbruket. Bevarelse av naturen er nøkkelen til et bærekraftig samfunn.

I Finnmark står vi overfor en avgjørende beslutning angående Silda. Lokale myndigheter og innbyggere må spørre seg om en videre behandling av vindkraftverk på Silda virkelig er nødvendig, og hvilken kunnskap som trengs for å ta en informert beslutning.

Det er viktig å huske at kunnskapsutredninger ikke alltid er nøytrale. Som Seniorforsker Vidar Moen påpeker, har utbyggere ofte kontrollen over miljøutredninger, og de kan velge å overse eller underkjenne funn som ikke støtter deres interesser. Dette setter spørsmål ved objektiviteten til slike utredninger og understreker behovet for å være kritiske til den informasjonen som presenteres.

Silda er et område av stor betydning for både natur og friluftsliv. Det er hjemsted for en rekke truede arter og fungerer som et viktig friluftslivsområde for lokalbefolkningen så vel som besøkende. Videre har Silda stor symbolverdi og er en viktig del av reindriftsnæringen i området. Silda er derfor høyt skattet. Skal dette måtte ofres for å elektrifisere oljesektoren på Melkøya?

Derfor oppfordrer vi Loppa kommune til å ta ansvar for å bevare Silda og dets verdifulle naturarv. Med den kunnskapen vi allerede har tilgjengelig, er det unødvendig å risikere irreversible skader på dette unike økosystemet gjennom utbygging av vindkraft. Bevaring av Silda vil ikke bare beskytte naturmangfoldet og friluftslivsopplevelsene, men også sikre at kulturarven og reindriftsnæringen fortsetter å blomstre.

La oss samle oss for å bevare Silda for kommende generasjoner og for å sikre en bærekraftig fremtid for både mennesker og natur.

Kjell M. Derås Naturvernforbundet i Finnmark og Per Erik Motrøen, koordinator i Forum for natur og friluftsliv i Finnmark

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.