Illustrasjonsfoto. Foto: Tom Erik Nilsen

Ungdomsråd etterlyser begrunnelse for fjerning av ungdomsbillett

Hasvik Ungdomsråd stiller spørsmål ved endringene av prisstrukturen for kollektivtransport, da spesielt med tanke på fjerningen av hurtigbåtbillett for ungdommer mellom 16 og 19 år.


I et skriftlig brev til Finnmark fylkeskommune skriver ungdomsrådet at de har mottatt informasjon om endringene, men dessverre ikke har sett noen tydelig begrunnelse for fjerningen av ungdomsbilletten.

– Dette har skapt bekymring blant ungdommene i vårt område, spesielt de som må reise hjemmefra for å gå på videregående skole. Vi ønsker derfor å få klarhet i hvorfor denne beslutningen ble tatt, og hvilke alternative tilbud som vil være tilgjengelige for ungdommene våre, skriver ungdomsrådet.

– Det er vår oppfatning at denne endringen ikke tar tilstrekkelig hensyn til de økonomiske utfordringene ungdommene våre står overfor. Vi føler oss ikke tilstrekkelig inkludert som en viktig målgruppe i dette vedtaket.

De legger til at synspunktet deles av flere ungdommer fra ulike kommuner og distrikter, som alle opplever lignende utfordringer.

– For å konkretisere de økonomiske konsekvensene av disse endringene, har vi satt opp et omtrentlig regnestykke basert på vanlige utgifter for en ungdom som må reise hjemmefra for å gå på skole. Etter å ha trukket fra borteboerstipendet og de nødvendige utgiftene til bolig, transport og mat, sitter ungdommene igjen med et betydelig underskudd, skriver de og fortsetter:

– Dette er spesielt bekymringsfullt når man tar i betraktning at dette regnestykket ikke engang inkluderer andre nødvendige utgifter som klær, personlig pleie og mediebruk. Mange ungdommer er derfor nødt til å søke ekstra inntektskilder ved å ta deltidsjobber, i tillegg til økonomisk støtte hjemmefra, for å få endene til å møtes.

Lovfestet rett

Ungdomsrådet benytter anledningen til å minne fylkeskommunen på at det er en lovfestet rettighet at videregående opplæring skal være gratis.

– Disse endringene virker derfor i strid med dette prinsippet, og vi ber om at dette blir tatt i betraktning i vurderingen av den nåværende situasjonen. Vi er også bekymret for konsekvensene dette kan ha for rekruttering og opprettholdelse av ungdom i distriktene. Ved å gjøre det vanskeligere for ungdom å få tilgang til rimelig kollektivtransport, risikerer vi å redusere tilgjengeligheten av utdanning og muligheter for unge mennesker i vårt område. Dette kan føre til en ytterligere utfordring med fraflytting og manglende tilbakeflytting til distriktene.

– Vi ber om at Finnmark Fylkeskommune tar våre bekymringer på alvor og gir oss en grundig forklaring på hvorfor disse endringene ble gjennomført, samt hvilke tiltak som vil bli implementert for å imøtekomme behovene til ungdommene i vårt område.
Vi ser fram til å motta deres tilbakemelding og håper på en konstruktiv dialog rundt denne saken.

Går i minus hver måned

Avslutningsvis har Tiril Kvil, på vegne av Hasvik Ungdomsråd, lagt ved et regnstykke til fylkeskommunen.

Budsjett:
Borteboerstipend: 5.848 kroner
Leie av hybel i Hammerfest (fra fylkeskommune) - den billigste: 3.600 kroner
Månedsbillett hjem båt: 1.488 kroner
Buss 30 dager: 334 kroner
Sifo referansebudsjett på mat for ei jente 14 - 17 år: 3.480 kroner

– Da sitter man igjen med minus 3.051 kroner, og dette regnestykket har ikke tatt med klær, personlig pleie, mediebruk osv. Veldig mange ungdommer må jobbe ved siden av for at det skal gå rundt, i tillegg til å få hjelp hjemmefra, opplyser hun avslutningsvis.

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.