Magne Ek, Nordkalottfolket. Foto: Privat

–⁠ Skivebom fra AUF-lederen!

– Ser i Kronstadpostens nettsak 5. juni at AUFs fylkesleder Magnus Vassvik bommer stygt med matematikken, skriver Magne Ek i Nordkalottfolket.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

I forlengelsen av sin kritikk av den økonomiske støtten til ungdomspartiene påstår Vassvik at fylkesordfører Hans-Jacob Bønå og Høyre har bevilget Nordkalottfolket (NKF) en million ekstra i økonomisk støtte. 

Hvilke informanter AUF-lederen støtter seg på vet jeg ikke, men møter man opp med feil innstilt sikte så ender det som regel med skivebom.

Sannheten er at NKFs totale partistøtte er langt under det Vassvik påstår vi har fått ekstra.

Utgangspunktet for beregning av den fylkeskommunale partistøtten er partiloven § 12, og satser beregnet av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) der økonomisk støtte fordeles som stemmestøtte og grunnstøtte. Altså flere stemmer ved fylkestingsvalget gir større utbetaling.

Reglementet vedtatt av Finnmark fylkesting sier at samtlige parti/lister representert i fylkestinget ytes årlig fylkeskommunal partistøtte tilsvarende 1,5 ganger satsene til KDD. For NKF utgjør dette 360.600 kroner etter brakvalget sist høst. 

Den fylkeskommunale støtten kommer på toppen av den statlige støtten som beklageligvis kun gis til partier som er registrert i det nasjonale partiregisteret.

For å bli oppført i partiregisteret må partiet enten ha samlet 5000 fysiske underskrifter (ikke digitale) i løpet av ett år, eller fått 5000 stemmer i stortingsvalg. Altså parti må ikke være representert på Stortinget, slik AUF-lederen hevder, for å få statlig støtte. 

I Finnmark fylkesting finner vi to parti/lister som ikke er registrert i det statlige partiregisteret, NKF og Samelista.

Et enstemmig fylkesting, inkludert Vassvik sitt moderparti Ap, vedtok derfor at parti/lister som ikke mottar statlig støtte skal kompenseres for dette av fylkeskommunen. For NKF utgjør denne ekstra partistøtten 240.400 kroner i året, altså under en fjerdedel av det AUF-lederen påstår. 

I Kronstadposten gir altså AUF-leder Vassvik fylkesordføreren og Høyre skylda for noe et enstemmig fylkesting har vedtatt. 

I debatten i forkant av vedtaket var både Ap og resten av fylkestinget enige i at det er viktig at samtlige parti/lister er økonomisk rustet til å drive med politikk. Eneste kravet fylkestinget hadde, framsatt av Ap i debatten, var at NKF og Samelista måtte kunne dokumentere hva pengene går til dersom det blir krevd revisjon, slik andre parti risikerer å måtte gjøre overfor staten. Det lovte jeg fra talerstolen at det er en selvfølge. 

Ved å summere 360.600 i ordinær støtte og 240.400 i ekstra partistøtte, ender vi opp med 601.000 kroner.  Det er totalsummen NKF mottar i partistøtte etter at 5883 finnmarkinger stemte inn sju av våre representanter og gjorde NKF til det neststørste partiet på fylkestinget. 

Magne Ek,
gruppeleder Nordkalottfolket
Finnmark fylkesting

 

 

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.