Frank Sve, samferdselspolitisk talsmann i FrP. Foto: Vidar Ruud / NTB

–⁠ Når skal du gjøre jobben din, samferdselsminister?


I 2020 bestemte veimyndighetene at færre skulle kunne få medisinsk dispensasjon for å beholde førerkortet. Det medførte blant annet at mange yrkessjåfører med ett øye sto i fare for å miste lappen og jobben. 

Kort tid etter vedtok Stortinget at reglene skulle tilbakeføres slik de var i 2019, ikke bare for yrkessjåfører, men for hele befolkningen. 

Nå skriver vi 2023, og regjeringen har fortsatt ikke oppfylt sin demokratiske plikt ovenfor velgerne og Stortinget.    

FrP tok nylig opp saken i Stortinget på nytt, og etterlyste handling fra regjeringen. For hver dag som går er det yrkessjåfører og vanlige personer som uten tilstrekkelig medisinsk grunnlag nektes å kjøre bil eller i praksis har fått yrkesforbud.  Øyeleger, blant annet ved Ullevål universitetssykehus, sier til pasienter at det ikke er noen grunn til å frata dem førerretten.

Likevel fortsetter regjeringen, mot Stortingets vedtak og vilje, å legge til grunn det nye norske regelverket som bygger på en streng fortolkning av et EU-direktiv fra 2009.

Det var et overveldende flertall bak vedtaket som ble fattet av Stortinget i mai 2021, og at de samme partiene som utgjorde flertall da, fortsatt utgjør flertall i dagens storting. Stortingets bestilling var klar og tydelig da vedtaket ble fattet, og er fortsatt gjeldende med et tilsvarende flertall bak seg.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), når skal du slutte å trenere demokratiske vedtak og begynne å gjøre jobben din? 

Frank Sve,
samferdselspolitisk talsmann, FrP

 

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.