Bjørn Sturla Odden. Foto: Håkon Nilsen

–⁠ Krig er et uakseptabelt aksjons middel!

– Krigen mellom Russland og Ukraina, er som alle andre kriger, meningsløs og fullstendig uakseptabel, skriver Bjørn Sturla Odden i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Den forgår uforståelig nok i tillegg, mellom to medlemsland i FN, hvor ett av landene for tiden er leder av sikkerhetsrådet!

Krigen strider mot en rekke internasjonale vedtatte regler og lover, og bryter med alle intensjoner og grunnleggende hensikter med FN organisasjonen.

Europas, og verdens, oppslutning og støtte til Ukraina, gjennom våpenhjelp og handels aksjoner mot Russland, er et signal om at verdens samfunnet ikke aksepterer krig som aksjons middel ved konflikter.

Denne krigen har en avgjørende betydning for framtidens konflikt løsninger. Verdenssamfunnet, og FN, kan ikke akseptere at Russland angriper ett fredelige selvstendig land, for å tilegne seg landområder.

Ukraina var tidligere en del av Sovjet unionen, men i 1991 ble Sovjetunionen oppløst. og gjennom en folkeavstemming ble en uavhengighetserklæring vedtatt. 

8.des 1991 undertegnet Russland, Ukraina, og Belerus det som kalles Minsk avtalen. Russland aksepterte dermed de grensene som forelå ved undertegnelsen av avtalen.

Samveldet av uavhengige stater var dermed etablert., og senere ble lignende avtaler opprettet mellom alle Sovjetrepublikkene, med unntak av Georgia.

Befolkningen i Ukraina er splittet i sine ønsker om tilhørighet. I vest ønsker de medlemskap i NATO og samarbeid med Europa, mens de i øst føler seg bundet av felles kultur og gamle bånd fra Sovjet tiden, og ønsker å videreføre samarbeidet med Russland.

Mange selvstendige stater opplever motstridene interesser i befolkningen, men i et demokrati er det flertallet som bestemmer hvem landet skal samarbeide med, både når det gjelder forsvarsavtaler og samhandels avtaler.

Selvstendige stater kan ikke overkjøre landets demokratiske flertalls vedtak, etter press fra et mindretall i befolkningen, eller fra utenforstående stater, som stiller krav på vegne av mindretallet! 

Et ønske, fra deler av befolkningen i Ukraina, om å videreføre samarbeidet med Russland, gir ikke Russland rett til å angripe et selvstendig land, for å støtte et mindretall, med ønsker som er i strid med flertallets demokratiske avgjørelser! 

Russland har enorme arealer og naturresurser, men politisk galskap har utarmet befolkningen, og ført til at millioner av landets egne innbyggere er terrorisert og drept av landets egne ledere. Under 2. verdenskrig ble i tillegg over 25 millioner sovjet russere drept. Russerne  har opplevd terroren og krigens galskap.

Befolkningen i Russland ønsker, som alle andre, å leve i fred og trygghet med sine familier. De har ikke behov for nye landarealer! De har behov for demokratiske rettigheter og fri tilgang usensurert informasjon, og rett til usensurert meningsutveksling. 

Krigen i Ukraina er ikke basert på et akseptabelt grunnlag og på realistiske målsetninger, men vi må ikke fordømme den russiske befolkningen for denne krigen. Det er ikke deres krig! Deres ungdom blir brukt som kanon føde, mens befolkningen blir hjernevasket med feilinformasjon, i kombinasjon med manglende tilgang til fakta og mulighet til å si sin mening om det som skjer.

Denne krigen vil aldri få en vinner! Hvor mange skal drepes og hvor store verdier skal raseres før partene finner veien til forhandlingsbordet? 

Ukraina og Russland er frie og selvstendige land, som kan frem handle handelsavtaler, og alle andre former for avtaler som gir Russere og Ukrainere trygghet for sine grenser, og mulighet til å pleie kulturelle og familiære bånd som har vært, og fortsatt er, naturlige bånd mellom de to landene.

Ukrainas valg av forsvarsallianse blir uten betydning dersom verdenssamfunnet viser at man ikke aksepterer invasjon av selvstendige stater! 

Russland med sin fantastiske kultur og berikende tradisjoner har en naturlig plass i et verdenssamfunn der man samarbeider og støtter hverandre mot naturkatastrofer og konflikter i strid med samfunns vedtatte lover og retningslinjer.

De fleste av oss støtter aksjonene mot Russland.                                   Støtten er ikke en straff mot en undertrykt og plaget befolkning. Det er et forsøk på å stoppe en meningsløs krig, slik at man sammen kan komme i gang med en prosess som gir Russland mulighet til  å bli et verdig og respektert medlem av verdenssamfunnet. 

Det russiske folk ønsker, i stadig økende grad, å leve i et land, med et moderne demokrati, med aksepterte menneskerettigheter, åpenhet, og tale- og trykkefrihet. 

Verdenssamfunnet savner russisk kulturutveksling og fredelig idrettslig kappestrid med russiske idretts venner.

Vesten må vise vilje til samarbeid og vise respekt for det som eventuelt skaper usikkerhet for lederne i Russland.

Bjørn Sturla Odden

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.