Jarl Hellesvik. Foto: Vanja Skotnes/iFinnmark

–⁠ Kontroll- og konstitusjonskomitéen har kansellert mine høringsinnspill

– Jeg påpeker også at kommisjonen har unnlatt å gjennomføre en undersøkelse om hvordan situasjonen til samene i Norge er i dag, skriver Jarl Hellesvik.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Høsten 2023 sendte jeg inn høringsinnspill til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, som kommentarer og synspunkter til innholdet i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Jeg valgte å dele mine kommentarer opp i tre egne høringsinnspill i stedet for å plassere alt i et eneste høringsinnspill.

Et av høringsinnspillene er en kommentar til kapitlet «Sjøsamisk fiske og fiskeripolitikk»i rapporten, som jeg påpeker er så mangelfull og misvisende at det er direkte fordummende overfor de som ikke kjenner til norske fiskerier.

Et annet høringsinnspill dreier seg om fornorskningspolitikken/skolepolitikken som jeg påpeker ikke var hovedårsaken til at storparten av samene ble fornorsket.

I et tredje høringsinnspill trekker jeg fram to sentrale mangler i rapporten. Jeg påpeker at kommisjonen burde ha gjennomført en spørreundersøkelse med et representativt utvalg blant de som bodde på skoleinternat om hvordan de hadde det på skoleinternatene, hvordan det var osv.

Jeg påpeker også at kommisjonen har unnlatt å gjennomføre en undersøkelse om hvordan situasjonen til samene i Norge er i dag.

Jeg oppfordret også Stortinget til å bøte på denne viktige mangelen når det gjelder fakta om samenes nåsituasjon i Norge. Dette ved å sørge for at det blir gjennomført en slik undersøkelse og at Stortinget bør utsette en videre behandling av kommisjonsrapporten til en slik undersøkelse er blitt gjort.

Ingen av disse høringsinnspillene er blitt lagt ut på komiteens hjemmeside.

Fra mitt ståsted er det naturlig å trekke den slutningen at komiteen har kansellert meg fordi at komiteen ønsker at mine opplysninger og synspunkter blir minst mulig kjent.

Den som tar seg tid til å lese igjennom de høringsinnspillene som komiteen har lagt ut på hjemmesiden, vil se at flere av innspillene ikke har noe annet formål enn å gjøre seg lekker for å få tildelt mere penger fra staten. Disse innspillene er derfor som sådan verdiløs når det gjelder å vurdere innholdet i rapporten.

Jeg henvendte meg derfor til komiteen og spurte om hvorfor mine høringsinnspill ikke er blitt offentliggjort av komiteen.

Den 4.4.24 fikk jeg følgende svar fra komiteen: «Vi takker for ditt innspill som har blitt sendt ut til komiteens medlemmer og rådgivere sammen med andre innspill som er innkommet i komiteens postmottak. Innspill som sendes til postmottaket publiseres ikke på nettsiden, men gjøres tilgjengelig for komiteens medlemmer og rådgivere.»

Dette må kunne karakteriseres som et temmelig tynt påskudd for å unnlate å offentliggjøre mine innspill på komiteens hjemmeside.

Jeg har for øvrig ikke sett noen informasjon fra Stortinget som fortalte at en måtte følge en helt bestemt prosedyre i innsending av høringsinnspill, for at disse kunne bli offentliggjort på komiteens hjemmeside.

Det er jo fortsatt å håpe at Kontroll- og konstitusjonskomiteen ombestemmer seg her, og legger ut mine høringsinnspill slik at en bred offentlighet får anledning til å lese mine opplysninger og synspunkter. Kontroll- og konstitusjonskomiteen bør ikke være bekjent av å være et organ som holder på med kansellering av mottatte dokumenter, som opplagt er av offentlig interesse.

Jarl Hellesvik

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.