Foto: Krister Sandaker Tårn
KP-KOMMENTAR

Historisk valgnerve i Alta og Finnmark

– Valget ser ut til å bli en thriller både for Alta og Finnmark. Det kan bli intense timer med neglebiting på valgvaker for partimedlemmer i Arbeiderpartibastionen Finnmark, skriver Gunn Heidi Henriksen i denne politiske kommentaren.


Ut fra siste målinger har altavelgere nå en ekstremt sjelden mulighet til å endre på styringen av Finnmark fylkeskommune. Men måling er måling, valgdagen og siste mulighet for å stemme er i dag. For tidligere fylkestingsvalg har bortimot halvparten av altavelgere latt være å stemme. Valgdeltakelsen i Alta ved forrige fylkestingsvalg var 52,9%, og for kommunevalget 56,2%. For siste stortingsvalg 72,4%.

De siste meningsmålingene har ikke vært lystig lesing verken for Alta eller Finnmark Arbeiderparti og samarbeidspartner Senterpartiet. Ap er på et historisk bunnivå både i Alta og Finnmark. Det må samtidig understrekes at feilmarginene i målinger er rimelig store. Årets valg er så åpent at jeg ikke ville satt mye penger på posisjonsskifte verken i Alta eller Finnmark, men ut fra målinger er det altså en reell mulighet for at det kan skje. For noen måneder siden ville jeg ikke satt en eneste krone på et regimeskifte på fylkesnivå. Nå ser det ut som det er mulig, spesielt om Alta får en høy valgdeltakelse til fylkestingsvalget. Flere fylkestingslister har førstekandidater med kjente altanavn, som Venstre (med Trine Noodt), Frp (Odd Erling Mikalsen), Nordkalottfolket (Magne Ek), KrF (Svein Iversen) og MDG (Frode Lindahl), som kan bidra til at flere altavelgere velger å bruke stemmeretten til fylkesvalget.

Ingen andre fylkeskommuner har hatt en så lang arbeiderpartistyring som Finnmark. Arbeiderpartiet har hatt fylkesordføreren i Finnmark fylkeskommune fra fylkeskommuner ble egen forvaltningsenhet, kun avbrutt av to år med Kirsti Saxi fra SV, fra 2005 til 2007. I Alta har Arbeiderpartiet hatt ordføreren de siste førti årene, foruten en periode med Laila Davidsen fra Høyre i perioden 2011 – 2015. Skulle valget ende med posisjonsskifter både på fylket og i Alta vil det være historisk og dramatisk for Arbeiderpartiets styring av Finnmark.

Styringen av Finnmark fylkeskommune

Arbeiderpartiet har lang historikk med begrepsbruk som «trygghet, ansvarlig styring og stø kurs» i slagord og valgkamper. Selv om samme slagord ennå brukes, er dagens

Arbeiderparti med Jonas Gahr Støre noe helt annet enn det gamle Arbeiderpartiet med Einar Gerhardsen var, da grunnsteinene for Arbeiderpartiets makt og styring ble lagt i hele landet.

Styringsresultater i Finnmark viser også det stikk motsatte av trygg og ansvarlig økonomisk styring. Økonomistyringen i Gamle Finnmark fylkeskommune har vært elendig. De tre siste periodene før sammenslåingen med Troms økte fylkesgjelda i Finnmark dramatisk, og man har driftet med store underskudd. Det platoniske ekteskapet med Troms og noen endringer for statsoverføringer gir Nye Finnmark fylkeskommune et lite økonomisk pusterom.

Men om det nye fylkestinget ikke evner å styre fylkeskommunekassa bedre enn Finnmark Arbeiderparti med samarbeidspartiene har gjort de siste 20-30 årene, vil nye Finnmark raskt stå overfor betydelige økonomiske problemer. Finnmark Arbeiderparti har allerede lagt føringer for feil kurs med å gå for parlamentarisme, som er lukrativt for fylkespolitikere, men et dyrt fylkeshushold for finnmarkinger.

Trygg styring i Alta?

Mantraet fra posisjonspartiene under valgkampen i Alta har vært «det går godt i Alta» og «trygg styring». Om man ser på befolkningsutvikling, barnefødsler og næringslivsaktivitet går det imponerende bra i Alta. I NHOs kommune NM plasserte Alta seg på en svært hederlig 2. plass i Nord-Norge, og 44. plass i Norge. Alta gjorde det spesielt bra på demografi, unge i forhold til eldre og befolkningsvekst. 

Næringslivet i Alta har en stor del av æren for vekst, utvikling og aktivitet i Alta. Vi har et bredt, aktivt og dyktig næringsliv. Alta ligger høyt på privat sysselsetting sammenlignet med andre kommuner. Privat sektor står for 67,4% av sysselsettingen i Alta. Og ikke minst skal fødende kvinner og menn som bidrar til barneproduksjon ha ære for plasseringen. Samtidig fortviler unge i etableringsfasen over at det går sørgelig sent med kommunale boligtomter. De ønsker også en bedre tilrettelegging for barnehageopptak. Det har så langt vært umulig å få til. Samtidig har også barnehager bemanningsutfordringer. Og Alta er fortsatt langt unna et forsvarlig fødetilbud.

Om man ser på resultater for Alta kommune har den politiske styringen ikke vært imponerende etter årtusenskiftet. I Agenda Kaupangs kommuneindeks, med målinger som legger like stor vekt på henholdsvis kostnader, kvalitet og finanser, finner vi Alta kommune på plass 286 av 356 kommuner. En plassering godt under middelmådig. Til forsvar for altapolitikere har hammerfestpolitikere prestert å gjøre det mye dårligere på tross av Equinor-penger. Hammerfest kommune er på 355. og nestsiste plass. Tilfellet Hammerfest viser at det nytter lite med mye penger om man har dårlig styring for pengebruk.

Selv om den politiske styringen av Alta kommune har vært langt bedre enn styringen av Finnmark fylkeskommune og Hammerfest kommune, er det ingen grunn til å kjøre bølgen i Alta. Andre kvartalsrapport i år er ikke oppløftende lesing for altaværinger og det nye kommunestyret. Kvartalsrapporten viser at Alta kommune kan styre mot et merforbruk i år på rundt 58 millioner kroner i forhold til budsjett. Samtidig vet vi at Alta har ventelister for sykehjemsplasser og omsorgsboliger, med ansatte som har stort arbeidspress, og en hardt belastet hjemmesykepleie, på tross av at Alta omsorgssenter nylig stod ferdig. Belastninger på helse og sosial skyves videre nedover på syke, eldre og pårørende. Det er i tillegg mye ugjort for grunnskolene. Altapolitikerne har skjøvet skoleutfordringer med tomme elevplasser, og gamle og nedslitte skolebygg foran seg i alt for mange år. I skoleforliket har man nå blitt enige om å bruke penger, men ikke hvordan man skal ta ned tallene for tomme elevplasser. Mange altapolitikere argumenterer fortsatt for å drive med flere hundre tomme elevplasser. Slikt er dyrt. Det er også dyrt og dumt å kvitte seg med ideelle aktører og krefter. Borte er Furuly sykehjem og Sisa Kultursenter, som begge gjorde en god jobb for altasamfunnet og som mange altaværinger var glade i. Det er lett å bygge ned ideelle tjenester og tilbud. Og vanskelig å bygge opp.

God styring av kommuneøkonomien er viktigst for de som trenger en sterk og god kommune mest. For barn, unge, syke og eldre, og sosiale behov som øker i en dyr tid. Det skjønner mange altavelgerne. I InFact's spørreundersøkelse for Kronstadposten i juni var topp tre prioriteringer helse og eldreomsorg, skole og oppvekst, og kommuneøkonomi.

Hvem styrer Alta videre?

Det er alltid en fordel å gå inn i valgkamper med autoriteten og oppmerksomheten som ordførerkjedet gir. Likevel er oppslutningen for sittende ordførerledelse liten. Over 70% vil ha annen ordførerledelse, eller «vet ikke». Samtidig har ordfører Monica Nielsen langt høyere oppslutning i InFact-målingen utført for Kronstadposten og Altaposten forrige uke, enn Arbeiderpartiet har. I målingen vil 26,3% ha Monica som ordfører, mens Ap kun har 15% oppslutning.

Forklaringer ligger sannsynligvis i at mange som støtter dagens samarbeidsposisjon, pluss Rødt-velgere, også går for Monica som ordfører videre. Rødt har 11,7% oppslutning i målingen, og er med det større enn SV, og bare 3,3% bak Aps oppslutning. Det er oppsiktsvekkende tall for fordelingen av velgere på rød side i Alta.

Det er vanskelig å se for seg en politisk samarbeidsplattform der både Rødt og Sp, og andre sentrumspartier, inngår. Det er derfor ikke usannsynlig at Arbeiderpartiet kan tenke valgteknisk samarbeid for å få ordførerposisjonen, uten felles samarbeidsplattform for politikk og økonomistyring. Det er gjort før. En slik tilnærming vil være høyst uansvarlig og uegnet samarbeidsløsning om man ønsker en god økonomistyring.

Ap, Rødt og SV har til sammen 35,9%, men samarbeid med et tungt Rødt vil bli vanskelig også for mange i Ap. Blå side med FrP og Høyre har til sammen 38,2%, og vil i likhet med rød side være avhengig av samarbeid med flere. Særlig åpnere kan man ikke få det.

Valget i Alta og Finnmark byr definitivt på historisk spenning og nerve. Alt tyder på at det vil bli spenning og nerve også i politiske forhandlinger og posisjonsfordelinger etter valget.

Valget ser ut til å bli en thriller både for Alta og Finnmark. Det kan bli intense timer med neglebiting på valgvaker for partimedlemmer i Arbeiderpartibastionen Finnmark

Godt valg!  

Gunn Heidi Henriksen

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.