Svein Berg, Emil-André Thorstensen, Linda Bræck og Claus Jørstad i Alta FrP.

–⁠ Helsetjenester avvikles og hva gjør ordføreren?

– Alta FrP har i dag lest svaret fra ordfører til denne mediasaken i Kronstadposten. Svaret var som forventet, skriver gruppestyret i Alta FrP i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

FrP slår inn åpne dører, for dette har jo selvfølgelig politisk ledelse vedtatt i 2023 under budsjett for 2024.

Da kunne vel ordfører i det minste opplyst kommunestyret om hvor langt de er kommet i denne utredningsprosessen. Eller er dette bare for den indre kjerne, som får vite hvor saken står?

Som opposisjonspolitikker får vi være med når posisjon trenger støtte til nok et brev til helseforetaket. Er det noen som har hørt eller sett at Alta kommune selv holder på med en intern utredning om bedre helsetjenester i privat regi for våre innbyggere? Hvor hemmelig skal et slikt arbeid være, blir vårt spørsmål? Eller må vi være stille så ingen politiske parti utafor Alta skal føle at dem blir motarbeidet?

Det kan virke som ordfører er livredd for at noen i opposisjon skal ha egne meninger og ytre disse ovenfor folket.

Med Alta AP i spissen har Alta lirket og lurt med helseforetakene i snart to 10-år.

Nå er helsetilbudet i Alta på tur til å bli verre for våre pasienter. Derfor blir denne sendt media i ettertid som viser vår side av saken.

I kommunestyret 20. februar måtte FrP etterlyse to saker som var sendt ordfører i god tid før frist av saker til kommunestyret. Som parti og kommunestyrerepresentanter har vi lov å be om at en sak ønskes satt på sakslisten til møter.

Sak 1. Den 18. januar sender FrP sak til ordfører. Der vi ber ordfører ta følgende sak til kommunestyret: 

  • Kommunestyret ber administrasjonen innhente kostnadsoverslag og fremme en sak våren 2024 om å igangsette ekstern utredning av etablering av «ultraren» operasjonsstue ved Klinikk Alta.
  • Kommunestyret ber administrasjonen gjøre vurderinger om kostnader ved å bygge en ultraren operasjonsstue for egen regning for å få realisert dette prosjektet, og fremme dette som sak til kommunestyret våren 2024.
  • Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med private tilbydere av helsetjenester med sikte på å etablere et dagkirurgisk senter for nordområdene, og fremme en sak for kommunestyret som viser muighetsrommet.
Sak 2. Den 9. februar sender vi spørsmål til ordfører om valg av nytt Havnestyre. Den 13. januar svarer ordfører, mottatt. Kommer det på sakslista, nei.

I sak 1 svarer ikke ordfører på henvendelsen og tar heller ikke saken til sakslisten. Dagen før kommunestyret svare ordfører pr. mail at saken er godt debattert i hovedutvalget helse og sosial, og er derfor ikke satt på sakslisten.

Når FrP etterlyser saken ved møtestart i kommunestyret opplyser ordfører at denne saken er overlevert kommunens faginstans, hovedutvalget for helse og sosial. Her fikk FrP en fyldig oppdatering om saken. Hvordan kan ordfører påstå noe slikt til kommunestyret når saken ikke ble behandlet i hovedutvalget, men ble nedstemt av de andre partiene og ikke tatt til behandling.

Sitat fra møteprotokoll i hovedutvalget for helse og sosial:

Til innkallingen - ingen merknader - Til sakslisten - ingen merknader - Tillegg - Eventuelt:

Frp v/Emil Thorstensen
FrP ønsker å få 2 saker utredet /behandlet i HUHS:
Sak 1: Eldreomsorgen venteliste:
Votering: Forslag til sak 1 falt 2 mot 7 stemmer. (Frp stemte for)
Sak 2: Bygg ultraren operasjonsstue i Alta og utvikle et dagkirurgisk senter for nordområdene
Votering: Forslag til sak 2 falt med 2 mot 7 stemmer (Frp stemte for)

Da blir vårt spørsmål hvorfor driver politisk ledelse og ordfører med direkte feilinformasjon til kommunestyret og folket som hører på. Da ingen av saken ble realitets behandlet, men nedstemt før behandling.

Sak 2. Hvorfor setter ikke ordfører denne saken heller opp på sakslisten? Da ville FrP sluppet å ta saken opp til sakslisten under møtestart.

Nok en gang kommer det feilinformasjon fra ordfører. Her blir det påstått at vi fikk informasjon i formannskapet. Ordfører har aldri svart på om saken ville bli tatt opp. 

Nå i kommunestyret fikk vi endelig et konkret svar fra ordfører: «Saken om nytt havnestyret vil komme på sakslista til første møte i formannskapet». Det svaret er FrP fornøyd med fra ordfører.

Det kan virke som ordfører og politisk ledelse prøver å trenere sakene FrP tar opp til behandling. Det virker som ordfører og politisk ledelse er livredde for at folket skal høre og se at FrP er på ballen og får gjennomslag i saker. Kan det virke som dette er grunnen til at saker fra FrP prøves trenert av ordfører og politisk ledelse. 

Vi i FrP trodde alle politiske parti skulle bli behandlet likt av politisk ledelse i vår kommune, men vi er begynt å lure litt om dette er tilfelle.

Hilsen gruppestyret i Alta FrP, 
Claus Jørstad, Linda Bræck, Svein Berg og Emil-André Thorstensen

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.