Leder i APs samepolitiske råd Fransisca Kappfjell Herbst, stortingsrepresentant og leder i Nordland Arbeiderparti Mona Nilsen og Parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet i sametinget Ronny Wilhelmsen. Pressefoto: Nordland Arbeiderparti

–⁠ Etter årsmøtet i helga føles det som ei ny tid i partiet

– Nordland Arbeiderparti vedtok i helgen syv viktige steg for å styrke samiske rettigheter, kultur og språk. Arbeiderpartiet vil blant annet styrke det samiske at alle samiske barn får utøvd sitt språk i skole, barnehage og i kulturlivet.


– Vi har denne helgen vedtatt syv viktige steg for å styrke samiske rettigheter og kultur. Vi må lære av Fosendommen, og vi skal gjøre alt vi kan for å sikre samiske rettigheter på en bedre måte enn vi har gjort. Vi skal sørge for at reineierne blir involvert mye tidligere og at dialogen blir bedre. Jeg er glad for at sametingsgruppen vår støtter forslaget vårt, sier leder i Nordland Arbeiderparti Mona Nilsen i en pressemeldingL.

– Det å kunne utøve sitt språk og sin kultur er en grunnleggende rettighet alle samiske barn og unge skal kunne bruke sitt språk og sin kultur. Vi skal fortsatt bygge ut mer kraft i nord, men vi skal gjøre det så skånsomt som mulig, vi skal involvere og ha bedre dialog og forståelse for de samiske interessene mer enn i dag, fortsetter Nilsen.

– Viktig steg i riktig retning

Forslaget er utarbeidet av Rana Arbeiderparti og får støtte hos Arbeiderpartiets sametingsgruppe og samepolitisk råd. Reindrifteierne og andre berørte samiske interesser skal involveres tidligere, ha reell medvirkning og reindriftas behov skal avklares raskere når det skal bygges ut mer kraft. 

– Nordland Arbeiderparti viser vei i vanskelige saker for det samiske fellesskapet. Dette er et viktig steg i rett retning, og svarer på noen av utfordringene våre. Dette gjør partiet klar til rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen som snart fremlegges. Jeg er stolt over, og glad for at Nordland Arbeiderparti går i front, sier gruppeleder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen.

– Det FrP og Sylvi Listhaug nå gjør, er å forsterke konflikten. De bidrar til å skape motsetninger, istedenfor å bidra til konstruktive løsninger som forener det samiske fellesskapet og storsamfunnet. Jeg vil ta sterk avstand til den retorikken FrP bruker, sier Nilsen videre. 

Stolt av å være medlem

Leder i Arbeiderpartiets samepolitiske råd og en av forfatterne av forslaget, Fransisca Kappfjell Herbs,t er stolt over at forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet i Nordland Arbeiderparti. Hun er også stolt over å være medlem i Nordland Arbeiderparti. 

– Etter årsmøtet i helga føles det som ei ny tid i partiet. Det betyr utrolig mye at Nordland Arbeiderparti stiller seg enstemmig bak disse 7 grepene. Dette er viktige saker fra det samiske delen av Arbeiderparti, og som vi vet med sikkerhet kommer til å få ei enorm betydning for det samiske samfunnet. Det gjør meg stolt og optimistisk at Nordland Arbeiderparti tar det samiske samfunnsansvaret på alvor. Dette var et skikkelig lagarbeid i Rana og Bodø som gjør at dette nå er en realitet. Dette viser at når vi snakker sammen kan vi finne gode løsninger sammen, fastslår hun. 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.