Odd Erling Mikalsen, Bård Hoksrud, Bengt Rune Strifelt, Stig-Ronny Nilsen, Tonje Nerdal, Emil Andre Taftø Thorstensen, Claus Jørstad, Ellen Inga Hætta og Ronny Halonen sier klart ifra hva de mener om nedbyggingen av Klinikk Alta. Foto: FrP

–⁠ Dette godtar vi rett og slett IKKE

– Fremskrittspartiet sier klart i fra hva vi mener om nedbyggingen av Klinikk Alta.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Helseforetakene må legges ned, Ole Hope, administrerende direktør i Finnmarkssykehuset sier omstillingsbehovet er enormt. 

Raseringen av helsetilbudet i Alta vil ingen ende ta, og det legges ned tilbud etter tilbud i Alta-regionen. Vi i Finnmark FrP og Alta FrP er redd for hva som forsvinner neste gang, røntgen, slagenhet, annet?

Konsekvensen er altså enda dårligere helsetilbud, enda mer tidsbruk for majoriteten av pasienter i Vest-Finnmark og enda verre økonomi for Helse Nord. Oppå dette blir det enda verre for ansatte ved Klinikk Alta, med påfølgende verre rekruttering.

Finnmarkssykehuset omstillingsprosess er det gått fra verre til verst, og det ser ikke ut til å stoppe. Fremskrittspartiet kan ikke godta dette, og jobber konstant med denne saken. Både Storting og regjering har lagt føringer om oppbygging av Klinikk Alta, men et tydelig tonedøvt styreog regjering gir blaffen.

Når ingen som kan gjøre noe med det ikke bryr seg, men ønsker å være seg selv nærmest, betyr det at helseforetaksmodellen ikke fungerer. Når tilbud raseres i stedet for å styrkes, betyr det at helseforetakene må bort.

Fremskrittspartiet skal fjerne helseforetaksmodellen, for helsetjenester skal bygges opp, ikke ned. Helse og sykehus er helsesikkerhet for innbyggere, og skal ikke være en bedrift som skal sitte og prioritere bort livsnødvendige helsetjenester fra Alta.

Sett i lys av totalberedskap kommisjonens rapport så er dette ikke fremgangsmåten som de anbefaler. Rapporten sier derimot at sivil infrastruktur, herunder helsetjenestene er en viktig del av totalberedskapen. Hvis regjeringen mener at man skal ta denne rapporten på alvor så må man se på konsekvensene det er å drifte helseforetaket. 

Fremskrittspartiet vil aldri akseptere denne nedbyggingen av helsetjenester i Alta, hvor både dagkirurgi, ambulerende tjenester og prehospitale tjenester er radert bort. Disse tjenestene SKAL bygges opp i Alta, sammen med føde- og akutt.

Dette godtar vi rett og slett IKKE.

Bård Hoksrud, Helse og omsorgskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet

Stig-Ronny Nilsen, leder for Finnmark FrP

Emil Andre Taftø Thorstensen, leder for Alta FrP

Claus Jørstad, gruppeleder for kommunestyregruppa til Alta FrP

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.