Irene Ojala, Pasientfokus. Foto: Privat

–⁠ Arbeiderpartiet har skapt problemet –⁠ i dag får vi svar på om arbeiderpartiet vil snu til beste for folket?

– Finnmarkssykehuset vil, i følge direktøren, IKKE sparer en eneste krone på å legge ned dagkirurgien i Alta - allikevel gjør han nettopp det – og flytter kirurgien til et nytt, men overfylt sykehus i Hammerfest, skriver Irene Ojala i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

I går, 13 mai, behandlet Stortinget Venstre, Frp og Pasientfokus sitt forslag om gjennoppretting av dagkirurgien i Alta. Det vil ikke regjeringen gjøre. Gjennom alle fire debatter i går – kom det klart fram at Arbeiderpartiet ikke vil gjøre noe. Årsaken? De skyver helseforetaksloven foran seg – en lov de selv tvang igjennom i 2001 – og som har skapt store problemer i sykehusene i Norge. Det skal jeg kommet tilbake til en annen gang.

Gjennom et langt arbeidsliv har jeg vært fagforeningsmedlem i ulike organisasjoner som, NNN, handel og kontor, luftfartens funksjonærforening, og Fagforbundet – for å nevne noen. Med min bakgrunn så lurer jeg faktisk på om Arbeiderpartiet virkelig gjør narr av sine medlemmer ved å støtte en direktør i Finnmarkssykehuset som neglisjerer hovedavtalen i sitt spill for å nå sitt mål om økonomisk balanse?

Finnmarkssykehuset vil, i følge direktøren, IKKE sparer en eneste krone på å legge ned dagkirurgien i Alta - allikevel gjør han nettopp det – og flytter kirurgien til et nytt, men overfylt sykehus i Hammerfest. Flyttingen innbefatter også Øre-nese-hals spesialistene. Samlet vil dette føre til en kraftig økonomisk bomerang for Finnmarkssykehuset - når Pasientreiser skal betale for flere tusen arbeidsfolk på reisefot til behandling i stede for noen få spesialister som reiser til klinikk Alta. 

 I slutten av april hadde presidenten i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, en kronikk i Dagens Næringsliv og andre medier med tittelen et  «Utdatert syn på ledelse». I kronikken peker Rime på Finnmarkssykehusets ny direktør som hun mener tar til orde for en tøffere sykehusledelse.

Rime´s utgangspunkt er Spekters sykehuskonferanse 4. april som hun selv var til stede på. Der var direktør ved Finnmarkssykehuset på podiet og snakket om sin ledelsesfilosofi.

Rime skriver at det var med forbløffelse hun hørte direktøren ved Finnmarkssykehuset ta til orde for tøffere sykehusledere. Og viser til at direktør ved Finnmarkssykehuset, Ole Hope, mener nøkkelen til å lykkes er å bli mer egenrådig – underforstått at sykehusledelsen må bli egenrådig. Rime skriver, sitat: «Han (underforstått direktøren ved Finnmarkssykehuset) fremstiller hovedavtalen som en effektiv lynavleder for å kunne dokumentere dialog før ensidige beslutninger fattes.» 

Direktøren ved Finnmarkssykehusets uttalelser burde få Arbeiderparti som mener de er fagforeningsvennlige- og som er avhengig av økonomisk støtte fra LO  i valgkamper til å hoppe i stolen. Fagorganiserte i hele Norge burde reagere kraftig til støtte for sine kollegaer i Finnmark som mener nedleggelsen av dagkirurgi i Alta er både pasient og arbeiderfientlig - og ansatteuvennlig. 

President: Rime stilte i sin kronikk også ett annet viktig spørsmål-  sitat:  «Er det virkelig gjennom ensidig maktbruk, og å skyve medarbeiderne fra seg, Hope vil fremme rekruttering til pressede sykehus i det ganske land?» 

I dag har AP mulighet til å svare på Rimes spørsmål ved og vise lojalitet til arbeidsfolk i Finnmark. Partiet kan stemme for opprettholdelsen av dagkirurgien i Finnmark lokalisert til Alta - slik representantforslaget vi nå behandler ber om. På den måten kommer arbeidsfolk raskere tilbake til jobb. 

En annen gevinst for at AP gjør noe i tråd med sitt mantra om at det er vanlige folks tur – og at det må bo folk i Finnmark av sikkerhets- og utenriks politiske årsaker. Det er jo et ansvar regjeringen har påtatt seg – så hva hindrer regjeringen å gjennomføre ordene sine med tidsriktig handling? 

For det er faktisk slik: Pasientfokus mener at ingen fagorganiserte eller fagforeningsledere skal akseptere at arbeidernes parti faktisk stiller seg likegyldig til en sykehusleder med slike holdninger – selv om lederen pendler til Finnmark.  

Irene Ojala, Stortingsrepresentant, Pasientfokus, Finnmark.
Medlem av Helse og omsorgskomitéen.

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.