Jørgen Nilsen, klinikksjef, Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm

–⁠ Aktivitet i orkanens øye

– Dette innlegget vil ikke ta for seg styrevedtaket til Finnmarkssykehuset angående den dagkirurgiske virksomheten i Alta. Styrevedtak skal følges av alle våre sykehus og klinikker i Finnmarkssykehuset, som andre foretak i Norge følger sine styrers vedtak.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Derimot vil jeg ta for meg de feil som presenteres av politikere, og som media forsterker når det publiseres som sannheter.

Det skrives på Pasientfokus’ facebookside:

«Sist uke – da orkanen raste var fasiten slik:
Sykehuset i Hammerfest var stengt i tre dager grunnet dårlig vær.
Hele uka var det kun i Alta det var kirurgiske inngrep.»

Det er to faktafeil i disse setningene.

Faktafeil én

Sykehuset i Hammerfest har ikke vært stengt på grunn av uværet i forrige uke. Ei heller tidligere i vinter. Dette er faktafeil nummer én.

Heller ikke tidligere vintre har sykehuset vært stengt på grunn av uvær. Det er riktig at riksvei 94, som er eneste veiforbindelse til sykehuset, var stengt en periode. Det var altså ikke tilfelle for sykehuset.

Som kommunikasjonsavdelingen hele tiden har forfektet, var én av de tre tilkomstmulighetene til Hammerfest blokkert i perioder grunnet uvær/ras/rasfare de ukene uværet herjet. Men, takket være Finnmarkssykehuset dyktige prehospitale logistikk-, transport- og behandlingspersonell, har det likevel kommet pasienter til Hammerfest sykehus både med helikopter og med båt i den samme perioden.

På grunn av Hammerfest sykehus sine fantastiske leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, merkantile, ledere og alle andre involvert i driften av sykehuset, har vi og klart å demme opp for fraværet av personell som været har sørget for.

Pasientene som har kommet til Hammerfest sykehus i perioden været har vist seg fra sin verste side, har kommet til et fullverdig akuttsykehus, med alle vaktlinjer intakte, sengeposter fulle av pasienter og pleiepersonell og en operasjonsavdeling i full drift.

Faktafeil to

Det er derfor ikke korrekt at det kun var kirurgiske inngrep i Alta. Dette er faktafeil nummer to.
Det er beklagelig at noen av våre egne ansatte er uvitende om egen aktivitet, slik en av våre ortopeder uttalte til NRK: «Mens uværet raste i Finnmark, og ingen operasjoner kunne utføres ved Hammerfest sykehus, opererte vi 15 pasienter ved Klinikk Alta».

Det er korrekt at Hammerfest sykehus hadde noen færre operasjoner disse ukene, men våre dører var åpne og det ble gjennomført 48 operasjoner i uke 4 og 39 operasjoner i uke 5. Det er fakta.

Farlige påstander

Finnmarkssykehusets spesialisthelsetjeneste med sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, klinikkene i Alta og Karasjok støttet av den prehospitale bil-, båt- og luftambulansetjenesten skal være en trygghetsbase for befolkningen i Finnmark. Feilaktige opplysninger om stengte sykehusdører og stans i aktivitet er farlige påstander. Enda farligere blir det når media ukritisk forsterker slike påstander, slik NRK gjenga Ojala som sa at «all aktivitet i Hammerfest lå nede».

NRK Finnmarks redaktør ble 7. februar informert om at sykehuset var i full drift de aktuelle dagene. Likevel: 9. februar står Ojalas uttalelse fremdeles øverst i saken.

Jeg har en oppfordring til dere alle. Vil dere ha fakta om status i Finnmarkssykehuset, sjekk med oss. Gjerne før dere publiserer i sosiale media eller i andre nyhetskanaler.

Jørgen Nilsen,
klinikksjef, Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.