Illustrasjonsfoto. Foto: Cornelius Poppe / NTB

–⁠ Åpent brev til Arbeiderpartiet sin fiskeripolitiske talsperson Runar Sjåstad

– Vil du, Runar Sjåstad, som fiskeriministeren faktisk foreslår, videreføre og fortsette og til og med forsterke Høyres og FrPs fiskeripolitikk med noen få kosmetiske endringer, skriver Randi Karlstrøm i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Åpent brev til Arbeiderpartiet sin fiskeripolitiske talsperson Runar Sjåstad fra Finnmark og medlem av Næringskomiteen.

Jeg skriver et brev direkte til deg som Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsmann og medlem av næringskomiteen fordi du i disse dager arbeider med Stortingets innstilling til Kvotemeldingen og forvaltningen av Norges Arvesølv: villfisken. Det flertallet som danner seg i denne saken vil kunne avgjøre Finnmarks skjebne på en svært negativ måte om regjeringspartiene nå IKKE tenker seg om! Det vet du som tidligere fylkesordfører i Finnmark.

Om fire uker skal innstillingen være klar, og nå kaster fiskeriministeren ut antydninger om at hun ikke ser bort fra at det blir en avtale med Høyre og Frp selv om hun respekterer at dette er Stortingets avgjørelse. Dette er ikke i Finnmarks interesse! Jeg vil foreslå at dere velger å samarbeide med SV, Rødt, MDG og Pasientfokus.

Jeg overvar høringen der det kom sterk kritikk fra Nord-Norge og fra de 2 de 14 tidligere pliktkvotekommunene som klarte å stille på så kort varsel komiteen hadde gitt. Vestlandet stilte med en masse delegasjoner og satt å sutret og gråt krokodilletårer over å ha gitt fra seg en liten promille til de minste fiskerne i Finnmark. Det var en skammelig seanse. Media var taus.

Tradisjonelt følger partiene ministeren sin, men denne gangen finnes det mange grunner til at Stortinget bør manne seg opp og rydde opp i sin egen og tidligere regjeringers politisk unnfallenhet i 30 år ifølge Riksrevisjonen og sette fiskerilovene i kraft igjen og også ta hensyn til den ressurskrisen vi nå er på tur inn i. Regjeringen har IKKE fulgt opp Riksrevisjonen.

Vil du, Runar Skjåstad som fiskeriministeren faktisk foreslår, videreføre og fortsette og til og med forsterke Høyres og FrPs fiskeripolitikk med noen få kosmetiske endringer? Kvotehandelen strider med lovverket og har ført til at kvotene og inntektene har blitt samlet på stadig færre hender og flyttet sørover. 

Du sitter for en gang i livet i en posisjon der du faktisk kan bidra til å stoppe det ulovlige «salget» av kvoter og starte å flytte ressursene tilbake til kystsamfunnene i Norge der de hører hjemme. Det er nå det gjelder!

Hvorfor skal du bruke stortingsmanadatet fra Finnmark til å videreføre Høyres fiskeripolitikk med noen få kosmetiske endringer slik det er formulert i St. Med 7 og fortsette å sende våre verdier sørover og ut av landet? Var det virkelig det du lovet velgerne dine i 2021 , Runar Sjåstad? 

Pliktkvotene - et åpent sår i Nord-Norge

Fangstene til trålerne med leveringsplikt leveres ikke på land i tråd med dispensasjon fra Deltakerloven som ble lagt til grunn da de ble tildelt. Intensjonen til dispensasjonen var at de skulle skaffe råstoff til lokal fiskeindustri i perioder når kystflåten hadde problem med å levere. I dag oppfyller ikke disse kvotene lenger intensjonen og da finnes det ikke grunnlag for dispensensjonen fra deltagerloven!

I stedet for å levere kvotene tilbake fortsetter disse trålerne å fiske og fryses fisken ned og sendes rett ut av landet etter at Høyremannen Svein Ludvigsen gjorde leveringsplikten om til tilbudsplikt. De håver inn kjempegevinster de egentlig ikke er berettiget etter loven. Fiskeriavhengige samfunn i Nordland, Troms og Finnmark står tilbake som den tapende økonomiske part. Finnmark og Nord-Troms har mistet to tredeler av ilandført fangst til bearbeiding fra 24 til 8 prosent. Finnmark sitter igjen med 8 prosent!  Om ikke dette snues nå vil Norge ikke lenger drive verdiskaping på villfisk i Finnmark.

Kan Stortingets representanter tillate dette å skje år ut og år inn mens stor-rederne tjener grovt på å sende fisken ubearbeidet ut av landet. Hvorfor rydder dere ikke opp i dette? Det er bare Stortinget som kan rydde opp nå!

Fisken i havet tilhører det norske folk i felleskap, og befolkninga langs kysten har i følge lovverket rett til å utvikle sine samfunn på grunnlag av de regionale fiskeressursene. Skal du, Runar Sjåstad og Arbeiderpartiet late som om vi ikke har fiskerilovgivning her i landet?  Deltagerloven og Havressursloven er jo ikke avviklet eller foreslått endret? Det tør dere ikke. Dere kan ikke bare lukke øynene for at effekten av det dere foreslår er fortsatt: dere tar fra distriktene og tildeler de store rederne milliardverdier. Hvor er loven som gir dere den fullmakten? Gjelder ikke Norges Lover lenger?

Gikk du til valg for å ivareta fryselagrene og eksportens av ubearbeidede råvare sine interesser?  - og at kystsamfunnene skal miste enda mer råstoff? - og at de som har mye verdier fra før skal få enda mer, Runar? 

Strukturkvotene

Om kvotemeldinga går gjennom slik den foreligger får rederne beholde en tredel av strukturkvotene. Disse skulle egentlig tilbake til den flåtegruppen de kom fra. I stedet får rederne beholde en tredel av disse enorme verdiene. Hvem er så freidige at de forventer en slik milliardgave? En gave på flere milliarder til evig tid!  Igjen; -de som har mye skal få mer av felleskapets ressurser mens distriktene og Nord-Norge vil sitte igjen med SvartePer. 

Det var neppe derfor folk stemte på deg, Runar? 

Hvorfor sender du og Ap (+ H og Frp som har gitt sin støtte sålangt) disse kvoteverdiene sørover og til de som har store verdier fra før og gir kvotene «for evig tid» når avtalen var de skulle leveres tilbake til de kvotegruppene de kom fra og det meste er lokalisert i nord? 

Fiskeflåten i Finnmark

Åpen gruppe, som for det meste er finnmarksfiskere, og som er den siste rest av den tradisjonelle og allmenningen,  får i Kvotemeldingen litt ekstra. Dette gjør dere i Ap et stort nummer av. Torbjørn Trondsen i Kystens Tankesmie påpeker at forslaget utgjør kun tilsvarende 0,2 prosent av norsk fangst fra havfiskeflåten til mindre kystfiskefartøyer. Dette er bare en dråpe i havet sammenlignet med hva trålerne og store kystbåter tildeles. I tillegg velger du å gå inn for uhjemlet kvotehandel for den minste flåten. PÅ toppen av dette kommer det dårlige år der kvotene kuttes mye.

Vil du og Arbeiderpartiet ha bort de minste båtene, Runar? Er det dette dere skal samle et bredt flertall for?

En helhetlig fiskeripolitikk er også industripolitikk

I Havressursloven paragraf 1 slås formålet med loven fast: 

-Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. 

Loven er klar. Men dette rimer dårlig med at du og Arbeiderpartiet går inn for å holde industrien og aktiviteten på land utafor når kvotemeldinga skal behandles selv om lovverket klart slår fast at kystsamfunn har rett til å bygge sin eksistens på fiskeressursene. I stedet velger du og Ap og Høyre å fortsette med en politikken som har ført til at store deler av fisken går ubearbeidet ut av landet mens kystsamfunnene i nord avfolkes. Dette på tvers av merknadene til Riksrevisjonen, og også på tvers av Arbeiderpartiets program og på tvers av Regjeringserklæringa (Hurdalsplattformen).

Hvorfor fortsetter Ap å bryte lovens formål og hindrer at verdiskapingen på fiskeressursene sikrer bærekraft, inntekter og framtid på kysten i nord - og til og med skal samle et bredt politisk flertall bak dette?

Ikke for sent å ombestemme seg! Gjør det nå! Du og din fraksjon sitter med nøkkelen til å endre i Næringskomiteen og jeg tror ikke det er større saker for Finnmark enn denne. Håper du nå tar grep og at får med deg resten av stortingsgruppa til Arbeiderpartiet på en distriktsvennlig og mer rettferdig fiskeripolitikk og at dere tar ansvar for å innføre distrikskvotesystem og avvikler det ulovlige kvotesalget som får foregå som til slutt vil ødelegge alt lokalt eierskap og verdiskaping i nord og i Finnmark i særdeleshet. Fordi det reelt er flertall for en annen politikk i Stortinget basert på Hurdalsplattformen.

Eller vil du gå inn i historien som den som fullbyrdet Røkkeranet?

Randi Karlstrøm
Tidligere stortingsrepresentant og medlem av Fisk - og kystalliansen

 

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.