Traff på fjell!

IMG_0084

Vi har tidligere skrevet at Kåre K. Kristensen holder på å legge overvann og avløp i Løkkeveien. Nå er gravearbeidet kommet nesten frem til G-sport. Og her skjedde det som ingen hadde kalkulert med. De traff på fjell. Da var det å leie inn skytebaser fra Odd Mathisen AS for å sprenge vekk fjellet slik at grøften kan graves videre frem til kummen med G-sport der rørene skal kobles på. Og når salvene går av dukker det selvsagt opp nysgjerrige mennesker. Både Helge Simensen i Arbeidstilsynet og vår kjære kollega i Altaposten, Vidar Kristensen, hadde hørt smellet og kom raskt til stedet.

IMG_0081

Glade gutter fra arbeidslaget til entreprenør Odd Mathisen AS. Skytebasene Ørjan Thomassen (til venstre) og Odd Thomassen (til høyre) med Jøran Olaussen mellom seg. Jøran er på opplæring som skytebas og Odd Thomassen sier at han er lærevillig, god å arbeide og blir garantert en dyktig fagmann.

Kommentarer

kommentarer