Medaljen for lang og tro tjeneste til Paul Inge Opgård!

IMG_3567

Bernt Berg, Paul Inge Opgård og Raymond Kames.


Som vi skrev om i vår siste utgave før ferien så hadde Paul Inge Opgård jobbet i 30 år for samme arbeidsgiver. Paul Inge startet sin yrkeskarriere som fisker før han avtjente verneplikt. Etter dette ble det noen år som brødkjører hos Svendsens Bakeri før han som 25-åring begynte han hos T. Suhr og L. Bergs sønner as, videre ble det Renovasjonsdrift as, Finnmark Gjenvinning as, FG Transport as og i dag heter Paul Inges arbeidgiver Vefas as. Hele tiden har Paul Inge hatt Bernt Berg som en av sine overordnede.

Fredag for en uke siden var alle ansatte på Vefas samlet til kaffe og kaker i andre etasje på kantina på Amtmanns-
nes. Her fikk Paul Inge overrakt
medaljen for lang og tro tjeneste med hedersbevis av seniorrådgiver Bernt Berg og direktør i Vefas Retur as Raymond Kames. Det er Det Kongelige Selskap for Norges Vel som tildeler medaljen for å synliggjøre og verdsette arbeidstakerens innsats i næringslivet.

Paul Inge Opgård har med mer enn 30 års innsats for samme arbeidsgiver god grunn til å være stolt. Og som Bernt Berg sa det under overrekkelsen; det har jo selvsagt vært episoder der vi ikke har vært helt enige – men man har alltid tilpasset seg hverandre. Dette er selvsagt viktig for å trives i jobben og bli i samme bedrift over så lang tid som Paul Inge har vært – så å si uten fravær. Selv da han under en helgetur i Stabbursdalen var uheldig å fikk brannskader på hendene stilte han på jobb, bandasjert men det var aldri aktuelt med sykemeling så lenge han klarte å utføre sitt arbeid. Og her kan vi vel også legge til at i et langvarig arbeidsforhold er det flere elementer som er avgjørende for å bli så lenge i jobben. Paul Inge skryter av sin arbeidsgiver som har vært flink å legge til rette for et godt miljø og personlig utvikling for alle ansatte i bedriften. Han sier til Kronstadposten at det har vært som å jobbe for en stor familie.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ramme

Statutter for tildeling

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste etter søknad fra arbeidsgiver. Hovedkravet for å bli tildelt medaljen er minst 30 års samlet ansettelse hos samme arbeidsgiver. Stillingen må ha vært minst 50%. Bedriften kan ha skiftet navn, fått nye eiere eller ha fusjonert. Det kan jo også nevnes at siden 2006 og fram til i dag er det ti bedrifter med adresse Alta, hvor 37 ansatte har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste. Bedriftseiere med mer enn 33% eierandel kan ikke motta medaljen.

Paul Inge

Fakta

Kommentarer

kommentarer