Gruppeleder for Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven, har sammen med sin arbeidsgruppe utarbeidet et forslag med seks prinsipper som de mener må være grunnlaget for en ny motorferdsellov. Pressefoto.
– Motorferdselloven må bidra til bo- og bli lyst:

–⁠ Vi vil leve og bo i nord, og da må vi også ha lov å bruke naturen

Nordkalottfolket har over flere år kjempet for å få endret motorferdselloven, som de mener er fullstendig utdatert.


Nordkalottfolkets sametingsgruppe og fylkestingsgruppe har levert høringsinnspill til motorferdselsutvalget.

– Motorferdselloven er ikke tilpasset områdene den skal virke i, og hele landet fremstår som et naturreservat slik som den praktiseres i dag. Det må vi få en slutt på, sier gruppeleder for Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven i en pressemelding.

– Vi har tatt opp motorferdsel på Sametinget, men NGSR og SP er null interessert i å diskutere dette. Vi bad dem spesielt levere noen prinsipielle punkt til motorferdsellovutvalget som er i sving, men ble liketil nektet å behandle saken på Sametinget. På fylkestinget har vi fremmet og fått gjennomslag for at loven skal endres til fordel for nordmenn, samer og kveners utstrakte bruk i nord, så holdningen er ganske unison – vi vil leve og bo i nord! Da må vi også ha lov å bruke naturen.

– Etter å ha reist rundt på flere ulike steder i nord, får vi de samme tilbakemeldingene over hele linja: motorferdselloven er direkte med å redusere bo- og blilyst i nord! Hele grunnlaget for å bo i nord, er å kunne ha et aktivt liv ute i naturen, det er det som gir mening, det er vår Opera, vårt treningssenter, vår psykolog og vår kafe, i tillegg til matfat og kultur. Vi kan ikke lengre verne mennesket vekk fra naturen i nord, samtidig som staten forventer at vi skal avgi områder til vindkraft, gruvedrift og annet. Et samarbeid om helheten må til, for slik det er nå, forsvinner altså 2000 mennesker fra nord hvert år, det er nærmest en flukt, sier en bekymret Kåven.

Nordkalottfolket har satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet med innspill til Motorferdsellovutvalget som er nedsatt.

– Utvalget har bestått av meg, Vibeke Larsen og Øyvind Lindbäck som er sametingsrepresentanter, i tillegg til Thomas Mølman og Vidar Holmgren fra Hammerfest. Mandatet til lovutvalget syns vi for øvrig er så innsnevrende, at det er vanskelig å endre noe som helst. Derfor har vi utarbeidet et forslag med seks prinsipper som må være grunnlaget for en ny motorferdsellov, fortsetter Kåven.

Disse prinsippene er:

1.    Bruk er beste form for vern. Vi mennesker er en del av naturen, vi vil leve og bo og virke i naturen. Vi kan ikke leve som om naturen bare er et vakkert bilde vi skal se på. Husk at det finnes ikke villmark i nord – hele naturen har vært i bruk, men vi har gjort det på en måte at den fortsatt fremstår som villmark for folk utenfra.

2.    Vi vil styrke og videreutvikle naturbasert høsting og friluftsliv. Våre tradisjoner holder på å forsvinne, fordi sentralmakta nekter å ta innover seg at vi bruker naturen annerledes enn dem.

3.    Lik rett til å drive naturbasert næring. I dag diskrimineres enkelte primærnæringer: mens noen kan kjøre ifm arbeid, blir andre jagd ut av utmarka. Sånn kan vi ikke ha det.

4.    Lokal forvaltning, men klare innbyggerrettigheter. Selv på Svalbard hvor man mener naturen er ekstremt sårbar, har man klare innbyggerrettigheter, til å kunne bevege seg i naturen.

5.    Positivt syn på menneskeheten. Vi har sett oss lei av å være stemplet som kriminelle, bare fordi vi ønsker å bruke fjellene som vi alltid har gjort. Det er fullt mulig å ta vare på naturen, samtidig som man kjører til fjells, både på barmark og snedekt mark.

6.    Naturmangfoldloven må endres. Denne praktiseres og gir rom for tolkning som gjør at alt kan stoppes via loven. Alt. Fornuft skal ikke få råde, og når det er utgangspunktet, må vi rett og slett endre fokus og få en lov som ivaretar naturen, men også ser på helhet og menneskeverd.

– Så er det bare å håpe at myndighetene vil lytte, og gjøre de tiltak som skal til for at folk skal kunne bo i distriktene, om det så er i Telemark, Agder, Trøndelag eller Nord-Norge, avslutter Kåven.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.