Kreativ Industri er klar på at holdninger er nøkkelen å gå for å få en bedre og mer trafikksikker kultur blant ungdommene i trafikken i Alta. Foto: Therese K. Munkvold

–⁠ Vi må slutte å si «kua har vært kalv»

Før tirsdagens kommunestyremøte ble klubbet i gang, fikk Merete Reginiussen og Andreas Markussen i Kreativ Industri ordet.


Kreativ Industri har nemlig arbeidet med et forprosjekt på vegne av Alta kommune og Finnmark politidistrikt, hvor de har kartlagt ungdomskulturen i trafikkbildet i Alta. De har blant annet gjennomført dybdeintervjuer med ungdommer som ferdes i trafikken.

– Flertallet av de respondentene våre sa klart i fra at de ikke tror at bøter vil være forebyggende, sa blant annet Merete Reginiussen.

Foreldrene blir pekt på som en viktig aktør i holdningsarbeidet i trafikken. 

– Vi fant også ut at ungdommene i Alta gjerne vil ha trafikksikkerhet inn som større tema i skolehverdagen.

Etter undersøkelsen presenterte Kreativ Industri resultatene for en nedsatt arbeidsgruppe. 

– Der ble i arbeidsgruppa blant annet stilt spørsmål ved hvor god trafikksikkerhetsopplæringen i Alta egentlig er, på alle plan, både med tanke på kompetansebyggende- og holdningsskapende arbeid. Utrykket «kua har vært kalv» er helt klart med på å legitimere eller forsvarer det som skjer der ute i trafikken. Det må vi få bort. Vi kan ikke bruke det utrykket mer for det er ikke slik det er, og der har vi alle sammen et ansvar, fastslo Andreas Markussen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Andreas Markussen i Kreativ Industri, har sammen med Merete Reginiussen og daglig leder Mette Suhr Berg, arbeidet med forprosjektet til Alta kommune. Foto: Therese K. Munkvold

Holdninger er nøkkelen

Etter presentasjon fra Kreativ Industri fulgte politikerne opp med kommentarer og spørsmål. Først ut var Arbeiderpartiets Kåre Simensen.

– Det at «kua har vært kalv» sitter dypt i mange i Alta-samfunnet og er veldig utfordrende å gjøre noe med. Dette handler om holdninger. Det er altfor lettvint å si det, og så er det greit. Vi må gjøre noe med holdningene. Lykkes vi ikke der kan vi ta dette opp igjen om fem år og så har vi ikke kommet noen vei. Alle må stå sammen om dette, fastslo Simensen. 

– Jeg synes dette er litt utfordrende, med tanke på fartssperren som er i mopedbilene. Jeg har også snakket litt med en del ungdom om dette med mopedbiler, fartssperre og fartsgrensene. Mange av de tingene som er lovbrudd i dag, gjør at de får ting på rullebladet som igjen kan gi de utfordringer senere i livet. Det å endre fartsgrensene på mopedbilene er kanskje noe som går utover Norges landegrenser, men har dere i Kreativ Industri sett noe på hvordan man kan jobbe videre med det? spurte blant annet ordfører Monica Nielsen. 

Også Claus Jørstad i FrP mente at dette med at ungdommene blir kriminalisert når de velger å gjøre tiltak for å følge fartsgrensen, er noe de tar med seg videre i livet.

– Jeg er for at man skal arbeide med holdninger og at ungdommene skal lære om konsekvenser.

– At «kua har vært kalv» er noe av det teiteste jeg hører og leser. Det er kun et fåtall som begår lovbrudd med mopedbil, og jeg tror det er viktig at vi fokuserer på den målgruppa som unnskyldes med dette uttrykket. De fleste har kjørt både lovlig og ordentlig. At «kua har vært kalv» er en myte, sa Alex Bjørkmann i Høyre, veldig bestemt.  

Kan bli alvorligere senere

Venstres Trine Noodt, takket i likhet med Bjørkmann, Kreativ Industri for en god presentasjon av et viktig tema.

– Jeg tenker på dette med holdninger. Det at ungdommene våre har en kjørekultur er ikke feil, men det å skulle holde seg innenfor det som er rett og galt, er en kjempeviktig erfaring. Gjør man ikke det, risikerer man å ta med seg holdningene videre inn i voksenlivet. Da kan det fort bli mer alvorlig, dersom de ikke lærer seg å respektere fartsgrenser, sa Noodt.

Frode Lindal i MDG viste til at presentasjon sa noe om at ungdommene ikke responderte på høyere bøtenivå.

– Kanskje vi må få med forhandlerne og foreldrene, dersom bøtenivået ikke hjelper, da må vi kanskje få de med på laget.

Berømmet Kreativ Industri

Også Arbeiderpartiets Anita Håkegård Pedersen ba om ordet. Hun påpekte at Alta nødvendigvis ikke er noe annerledes enn andre kommuner, men la til at dette med mobilbruk i både mopedbiler og vanlige biler må ha økt. 

– Det er veldig skremmende. Det er utrolig mange som kjører mopedbil og vanlig bil, og ser på telefon. Jeg vet at bøtesatsene for dette har gått opp, men slik kjøring er skremmende. 

Tommy Berg i SV ga Kreativ Industri honnør for at de har involvert ungdommene og fordi de påpekte at et slikt prosjekt i fremtiden må være ultralokalt. 

– Dette handler om holdninger. Vi har ikke råd til at to ungdommer som kjører ulovlig med mopedbil i dag, fortsette med det når de som 18-åringer setter seg i en vanlig bil eller kanskje til og med en lastebil. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Forprosjektet bestilt på vegne av Alta kommune og Finnmark politidistrikt, ble tirsdag presentert for politikerne av Merete Reginiussen og Andreas Markussen i Kreativ Industri. Foto: Therese K. Munkvold

Eldrerådet vil ha flere kontroller

Alf Bjørn fra i Arbeiderpartiet sitter også i eldrerådet. Der har det flere ganger blitt tatt opp henvendelser fra eldre i ulike boligområder i Alta, som opplever at de plages med støy og bråk fra kjøring til alle døgnets tider.

– De eldre har veldig tro på at politiet øker antall kontroller og er mer synlig, men det viktigste er helt klart holdningsskapende arbeid, sa han blant annet.

Reginiussen i Kreativ Industri fikk oppgaven med å svare på utsagnene fra politikerne. Hun spilte umiddelbart ballen over til de folkevalgte. 

– Dere som sitter i denne salen må arbeide politisk med dette. Aller helst skulle man sett at det kom en utredning opp mot lovverket og med tanke på de kjøretøyene som selges. I forhold til bøtenivået sier ungdommene som vi har snakket med at det stort sett er foreldrene som tar bøtene og dermed påvirker ikke det ungdommene i nevneverdig grad. En kjøreskolelærer påpekte blant annet at forsikringens regress har større påvirkning enn bøter, fastslo Merete Reginiussen avslutningsvis.

Må løftes politisk

Kronstadposten tok en prat med Markussen og Reginiussen etter fremlegget og tok da  spesielt opp uttrykket «kua har vært kalv». 

– Det er særlig de voksne som reagerer på bruken av uttrykket, for det er på en måte med på å bygge ned og toner ned alvoret. «Kua har vært kalv» og sånn er det bare, du får ikke bukt med de reelle utfordringene med å si det, sier Markussen. 

– Uttrykket skaper mange følelser, fastslår Reginiussen.

– Det er det samme med begrepet «mopedmafiaen». For de som er involvert kan det være med å forsterke utfordringene. Vi må tenke på hvordan vi snakker om dette temaet. Ungdommene tar med seg holdningene fra trafikkbilde nå og videre inn i voksenlivet, fortsetter Markussen.

Mopedbiler uten plombering

Undertegnede stilte konsulentene spørsmål om mopedbiler og fartsgrense. Det er nemlig slik å forstå at de mopedbilene som kjører i over 45 km/t har tatt vekk plomberingen og kjører ulovlig.

– Det er EU som har bestemt at mopedbilene skal ha en sperre på 45 kilometer i timen. Og da kan man spørre seg hvorfor det selges mopedbiler med sperre på 45 kilometer i timen, når fartsgrensen i en helt ordinær by er 50 km/t. Dette var noe av det ordføreren også stilte spørsmål ved. Dette må løftes opp politisk og kanskje også utenfor landes grenser og inn på EU-nivå, forteller Reginiussen. 

– Det er mange ungdommer som ukentlig opplever situasjoner hvor de blir forbikjørt og det oppstår situasjoner, fordi de kjører under fartsgrensen. Flere foreldre ønsker at barna skal kjøre i fartsgrensen slik at ikke dette skjer, og da bidrar til å få fjernet plomberingen, fortsetter Markussen.

– Og dermed viskes også de uklare skillelinjene ut. Hvis du fikk lov til å kjøre mini-scooter rundt hytta da du var ti år, hvorfor skal du ikke da få kjøre med for eksempel sotede ruter på mopedbilen? Her har vi alle en jobb å gjøre, og vi håper selvsagt at kommunene velger å sette av penger til prosjektet og arbeide videre med holdningene i trafikken. Det må arbeides på tvers og sammen med alle som på en eller annen måte har noe å bidra med eller er involvert i ungdommenes kjøring, dersom dette skal få en langsiktig gevinst, avslutter Reginiussen.

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.