Trine Noodt og Isak Ole Hætta i Venstre, har gjennom partiets stortingsrepresentant Abid Raja, nå stilt spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Senterpartiet om samisk sykepleieutdanning.

–⁠ Vi kan ikke godta at UiT ikke starter opp ny klasse til høsten

Trine Noodt og Isak Ole Hætta i Finnmark Venstre, følger opp samisk sykepleierutdanning ved Samisk Høgskole i Kautokeino.


– Vi kan ikke godta at UiT ikke starter opp ny klasse til høsten, når en vet hvor stor mangel det er på samiske sykepleiere og hvor viktig utdanninga er for rekruttering, sier Trine Noodt og Isak Ole Hætta i en pressemelding. 

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja i Utdannings- og forskningskomitéen tar saken videre med til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Senterpartiet. 

Abid Raja stiller følgende skriftlige spørsmål i Stortinget:
– Hvordan vil regjeringen sikre at det finnes et godt utdanningstilbud innenfor sykepleie på samisk, og er statsråden enig i at det er uheldig at det ikke blir oppstart av sykepleierklasse ved Samisk Høgskole i Kautokeino nå til høsten?

Begrunnelsen for spørsmålet er som følger:

Samisk sykepleierutdanning ved Samisk Høgskole i Kautokeino ble åpnet i 2021. Etableringen var til stor glede for det samiske samfunn, som har stort behov for samisktalende sykepleiere og andre helsearbeidere. 

Undervisningen skjer på nordsamisk, så det kreves samiskspråklig kompetanse for å komme inn på studiet. Det ble etablert med 25 plasser og som et deltidsstudium over fire år, med samlingsbasert undervisning. 

Nå har UiT Norges arktiske universitet bestemt at det ikke blir oppstart av klasse nå til høsten, fordi de mener det er for få søkere. Det er syv kvalifiserte søkere.
Behovet for, og hensynet til å utdanne samiske sykepleiere, må veie tungt. Sykepleierutdanningen ved Samisk Høgskole er fortsatt et nytt tilbud som trenger tid til å «sette» seg. Da trenger de alle de studentene de kan rekruttere, og at det starter klasser hvert år. 

Det er også stort behov for sykepleiere som kan samisk, for å gi den samiske befolkningen et godt helsetilbud. Hvis man ikke kan bruke samisk i møte med offentlige tilbud, men tvinges til å bruke norsk i all offentlige kommunikasjon, reduserer det bruken av samisk i samfunnet og utviklingen av språket.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.