Bjørg Isaksen. Foto: Alta kommune

– Vi har virkelig satset på kompetanseheving

I forrige uke besøkte barne- og familieminister Kjersti Toppe Alta, og da kunne leder for barneverntjenesten, Bjørg Isaksen, fortelle at barneverntjenesten i Alta har lagt inn store ressurser de siste årene på forebyggende arbeid.

– To ungdommer fikk muligheten til å oppleve villmarkslivet i stedet for institusjonsplassering. En tidagers tur i villmarken på Røros var det som skulle til for de to ungdommene, og en av flere ting barneverntjenesten har prøvd ut de siste årene, fortalte Bjørg Isaksen under statsråd besøket, i følge Alta kommune. 

Til Kronstadposten fortale Bjørg at besøket var spennende og en god mulighet til å fortelle om situasjonen i Alta.

 På sine hjemmesider skriver også kommunen at det har vært store omstillinger i tjenesten de siste årene.

– Det siste kommunebarometeret til Kommunal Rapport viser at det har vært stor fremgang på mange områder. Blant annet er Alta best i klassen på utarbeidelse av omsorgsplan for barn og unge under omsorg, det samme gjelder tiltaksplan. 

Videre skriver de at de gjennom ny barnevernsreform har tjenesten styrket tidlig innsats - som fordrer at organisasjonen er god på tverrfaglig samarbeid og fokus på barnet og familiens behov. 

– Så langt det lar seg gjøre skal barn få den hjelpen de trenger i sitt nærområde. 

– Den nye reformen har også gitt kommunene økt ansvar: Helhetlig økonomisk ansvar for fosterhjem, veiledningsansvar og økt faglig ansvar. Dette er gjort for at det samlet sett skal bli et bedre barnevern. 

Besøkte Storbakken ungdomssenter

Under besøket fikk barne- og familieministeren også besøke Storbakken ungdomssenter. Ungdomssenteret som ble startet i 2017, er en del av et nasjonalt prosjekt der kommunen skal drive institusjonsplasser for ungdom i egen regi. Her bor det opptil ni ungdommer mellom 13 og 20 år. 

– Etter fem års drift ser de tydelig verdien av den lokale tilknytningen. Ungdommene som bor her får fortsette på sin skole og med sine fritidstilbud, og de har nærhet til familie, venner og nettverk.

[annonse]
– I tillegg til dette har også de ansatte på Storbakken hjemmebaserte oppdrag som skal forebygge institusjonsplasser. 

Som Kjersti Toppe sa til Kronstadposten forrige uke, så er det svært få kommuner som driver barnevernsinstitusjon i egen regi. Derfor var det nyttig informasjon for ministeren. 

Fra venstre ordfører Monica Nielsen, barne- og familieminister Kjersti Toppe, varaordfører Jan Martin Rishaug, statssekretær Trine Fagervik, barnevernleder Bjørg Isaksen, fagleder på Storbakken ungdomssenter Eirin Wallenius Larsen og leder på Storbakken Renate Moe. Foto: Alta kommune

 

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.