Foto: Lars Åke Andersen
Fylkeskommunen inviterte til dialogmøte:

–⁠  Vi forventer prioritering av Finnmarks viktigste transport­korridor

19. januar holdt konstituert fylkesråd for samferdsel, Kristin Rajala (Ap), et dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2023-2033 i Alta.


Deltakere på møte fikk muligheten til å engasjere seg gjennom medvirkning i arbeidet rundt Regional transportplan Finnmark 2023-2033 som skal sette retning for samferdselspolitikken i Finnmark.

– De inviterte var blant annet kommunene i Vest-Finnmark: Alta, Kautokeino, Nordkapp, Hasvik, Loppa, Hammerfest, Måsøy. Andre aktuelle aktører som Statens vegvesen, Norges Lastebileier Forbund, NHO og Trygg Trafikk var også invitert og tilstede, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– For Finnmark er helhetstenking innen samferdselssektoren mellom stat, fylke og kommune viktig. Enten det gjelder for interntransportene i fylket, eller fra «Kyst til marked». Fra politisk hold er det også viktig at kommune og fylke spiller på lag, og sammen løfter våre utfordringer fordi vi vet alle sammen at det må følge midler med for å løse utfordringer, sa den konstituerte fylkesråden i sin innledning på møtet.

– Vi vet at staten nå har overtatt ansvaret for fiskerihavnene, Fisken landes på kommunale/private kaier, før det enten går sjøvegen, eller transporteres videre på en kommunal delstrekning, og deretter fylkesvegnettet. Det er fylkets ansvar dersom ferge involveres. Fisketransportene fortsetter videre på det statlige riksvegnettet mot grenseovergangene, i hovedsak til Finland, forklarte Rajala.

Hun avsluttet innledningen sin ved å si at fylkeskommunen er lydhøre.

– Vi skal notere så tastaturet går varmt mens dere snakker, og ser frem til denne dagen som nok vil bringe både lærdom og mange nye gode innspill til fremtidens transportløsninger i Finnmark, konstaterte hun.

Divisjonsdirektør for samferdsel, Bjørg Anita Joki, stod for introduksjonen og gikk gjennom fremdriftsplanen for planarbeidet og tok deltakerne gjennom formålet til Regional transportplan for Finnmark 2023-2033.

Seansen ble ifølge fylkeskommunen avsluttet med en oppsummering fra Rajala.

– Fylket har klare forventninger til Statens vegvesen og Nasjonal transportplan (NTP). Blant annet så forventer vi full trøkk på Kløfta, Rv. 94 til Hammerfest, vi forventer prioritering av Finnmarks viktigste transportkorridor «Kyst til marked» korridoren Hammerfest-Alta-finskegrensen. Her må det være fokus på flaskehalser for modulvogntog i hele korridoren, stenging og vinterfremkommelighet E6 Hammerfest – Alta, var noe av de hun oppsummerte etter dialogmøtet.

Annet som ble diskutert:

 • mottak og liggeforhold i fiskerihavner som reduserer muligheten for å øke verdiskapingen
 • prioritering av utbedringer på følgende strekninger: E69 mot Honningsvåg, E6 Langfjorden og E6/E69 Lakselv – Olderfjord - Honningsvåg
 • utfordringer med døgnhvileplasser yrkessjåfører
 • den sikkerhetspolitiske situasjonen
 • klimaendringer
 • ambisjoner om bybusser fra 2024
Regional transportplan sendes til orientering ut på høring 6. februar.  

Fakta om Regional transportplan (RTP) for Finnmark 2023-2033:

 • Divisjon for samferdsel har satt i gang arbeidet med regional transportplan for Finnmark 2023-2033.
 • Regional transportplan utarbeides etter plan- og bygningslovens § 8-1 og skal vedtas av fylkestinget, som er regional planmyndighet.
 • Formålet med RTP Finnmark er å trekke opp den langsiktige transportpolitikken i fylket ut fra nasjonale føringer, og regionale og lokale forventninger.
 • RTP Finnmark skal legge til rette for at innbyggerne og næringslivet sine behov til fremkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet ivaretas.
 • Planen skal gjennom sine mål og strategier bygge opp under lokale, regionale og nasjonale behov og føringer.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.