Vi har byttet abonnementsløsning. Dermed må alle våre kunder logge inn på nytt.

Har du et aktivt abonnement, trykk her og velg «glemt passord» for å få tilgang igjen.

Frank Sve. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

–⁠  Trygg skolevei med FrP

– FrP ønsker en kraftig vekst innen trafikktrygging for sikker skolevei. De fleste skoleveiene finansieres av Fylker og kommuner. Budsjettene må styrkes på bekostning av penger til byråkrati og dårlige symboltiltak på klimaområdet.


Dagens regjering har gitt mindre midler til vedlikehold av fylkesvei og dårligere mulighet for fylkeskommunene til å prioritere øket satsing på nye gang og sykkelveier i skoleområdet.

FrP ønsker en ny, effektiv og moderne måte å bygge flere og nye gang og sykkelveier rettet mot trygge og sikre skoleveier.

I dag blir ofte gang og sykkelveier bygd etter rigide håndbøker til Statens veivesen, der det ikke blir lagt til grunn verken trafikkmengden eller trafikksikkerhetsgrad.

Men fylkeskommunen kan se bort fra disse byråkratiske reglene om politikerne har handlekraft. Dette har FrP sørget for i Møre og Romsdal, og lovligheten er avklart med tidligere samferdselsminister.

Dette betyr at en kan bygges gang og sykkelvei på eksempelvis 2,5 m uten «Kinesisk kantstein» og bygge langt mer trygg skolevei vesentlig billigere.

FrP la også inn i vårt alternative statsbudsjett 400 mill kr til mer vedlikehold av fylkesveiene. Dette vil føre til mere penger i fylkene sine budsjett til å kunne prioritere mer trygg skolevei.

Rasjonalisering av byråkratiet i fylkeskommunene er viktig, og FrP ønsker stort fokus på dette. I dag blir alt for mye midler brukt til økt administrasjon og et voldsomt byråkrati i fylkeskommunene. Kutt i disse utgiftene fører til frigitte midler som kan nyttes til trafikktrygging og trygg skolevei satsing.

Svært mange fylker har store overskudd og her er mange eksempler på dette. Mitt eget hjemfylke, Møre og Romsdal,  har gått hele 968,5 mill kr i overskudd på driften de siste fire årene.

Her ligger mye godt til rette for økt satsing på gang og sykkelveier og trafikktrygging generelt.

Samtidig ser en at fylkeskommunene villig bruke svært mye midler til dyre unødvendige prosjektet, konsulenttjenester og ikke minst satsing på dyre og dårlige symbolpolitiske klima- og miljøsaker.

Trygg og sikker skolevei er av FrP sine viktige prioriteringer og vi vil følge dette opp i våre folkevalgte nivåer.

Derfor vil FrP inn og ta styringen i flest mulig fylkeskommuner og kommuner til høsten etter valget. FrP vil i utgangspunktet legge ned fylkeskommunen for å spare hundrevis av millioner kroner i unødvendig byråkrati.

Fylkes- og kommunevalget dreier seg likevel ikke om å være for eller imot fylkestinget, men hvordan vi skal prioritere lokalt innen samferdsel, videregående skoler og næringspolitikk.

Vi skal prioritere mer penger til driften og satsingen på disse områdene, og kjempe mot tungrodd, dårlig og dyrt fylkeskommunalt og kommunalt byråkrati.

FrP er klare til å styre, og arbeide aktivt for flere og sterkere satsing på trygg skolevei i hele landet.

 

Frank Sve, 
1. nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen, fraksjonsleder samferdsel i FrP sin Stortingsgruppe, og Stortingsrepresentant for FrP.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.