Bondelagsleder i Lom, Nils Magne Vole stiller i denne kronikken spørsmål om Tine har et samfunnsansvar eller om Tine nå har blitt en industribedrift? Og hva våre folkevalgte mener om Tines strategier. Foto: Privat.

–⁠ Tine på ville veier?

– Har Tine et samfunnsansvar, eller er det bare en ren industribedrift, som ønsker råvaren sin billigst mulig inn, for å holde volumet sitt oppe? skriver Nils Magne Vole i denne kronikken.


I dag gikk det opp et lys for meg, men jeg kan ikke si at lyset hverken varmet eller var særlig behagelig å se på.

Tine ønsker ifølge uttalen sin til NOU2022-14, også kallet Gryttenrapporten, at landbruket skal sitat: «Måling av inntektsnivået i jordbruket må nødvendigvis forutsette en form for akkord.»

Dette vil med andre ord si at vi skal fortsette med samme kjøret vi har hatt de siste årene, kjøpe opp naboen, leie mer kvote, investere i større maskiner for å gjøre arbeidet raskere og generelt springe fortere. Dette er grep som alle fører til at bonden må låne mer penger, og får en høyere gjeldsgrad.

Tine vet også veldig godt at bruk i størrelsesorden 100-150 tonn i kvote ikke har mulighet til å bygge om fjøset sitt til løsdrift, da dette er kostnader som fort kommer opp i 8-10 millioner. Ingen bank vil låne ut så mye penger til bruk med så liten inntjening. 

Hvilken retning ønsker Tine at strukturrasjonaliseringen og økonomien i landbruket skal ta?

Tine har tidligere uttalt at de ønsker og ser for seg 2000 hentepunkt i landet. Da blir det ikke rom for å produsere melk på relativt små bruk i distrikts Norge. Tine sin ønskedrøm er å samle melkeproduksjonen i Trøndelag, på flatbygdene på Østlandet og Jæren. Slik vil de få en rasjonell innhenting av melka. 

Sitter Tineledelsen «stille i båten», og venter på 2034, og at strukturrasjonaliseringa skyter fart?

Flere av de som i dag sitter i styret i Tine, ser ikke noe poeng i å ha melkeproduksjon der det er tungt å drive, hente og levere! 

Er dette tanker som flesteparten av Tine sine eiere også har?

Er det på tide med ett Bondeopprør i Tine også?

Hva mener våre folkevalgte om Tine sine strategier? Er dette forenelig med kanaliseringspolitikken, og tanken om å ta hele landet i bruk til matproduksjon?

Har Tine et samfunnsansvar, eller er det bare en ren industribedrift, som ønsker råvaren sin billigst mulig inn, for å holde volumet sitt oppe?

Har vi «eierne» noe vi skulle ha sagt inn i styret?

Tidligere stolt Tine-eier, og leder for Lom Bondelag 
Nils Magne Vole

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.