Av Stortingsrepresentant og kommunalpolitisk talsperson Helge Andre Njåstad. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB

–⁠ Til alle politikere der ute; hold fingrene deres unna folks boliger


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Folk har den siste tiden opplevd økte strøm-, mat- og drivstoffpriser samtidig som renten øker. Summen av dette er dessverre at folk har måtte ty til sparepengene sine for å få økonomien, og dermed hverdagen til å gå rundt. På toppen av dette kommer den usosiale eiendomsskatten som dessverre mange politikkere sverger til. Fremskrittspartiet mener nok er nok – nå må vi fjerne eiendomsskatten. Folks boliger skal nemlig være et hjem, og ikke et skatteobjekt.

Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer skjevt og ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Den er dårlig egnet til å utjevne forskjeller og rammer vanlige folk og familier, og særlig da de med lav inntekt. Folk investerer som oftest i bolig og hytter av hensyn til egen families velferd. Derfor burde ikke bolig ses på som et skatteobjekt, men som et hjem. Fremskrittspartiet er opptatt av at mennesker med helt vanlig inntekt, skal kunne eie egen bolig. Hele åtte av ti nordmenn bor i hjem som de selv eier, dette er verdifullt for både individet og fellesskapet. Det skaper trygghet og uavhengighet for enkeltmennesket, og verdien av dette er stor for samfunnet.

Den økonomiske situasjonen er lys for kommunesektoren. Mange år med borgerlig regjering har sørget for at kommuneøkonomien har blitt rekordsterk. Mange kommuner har fått et driftsresultat som er godt over teknisk beregningsutvalg (TBU) sine anbefalinger, og bidratt til at mange kommuner har kunne bygge opp solide fond. Kommunenes disposisjonsfond har nemlig tredoblet seg fra 27 milliarder kroner i 2015 til 82 milliarder i 2022. Samtidig som kommunene i denne perioden har hatt stabile overskudd på mellom ni og 23 milliarder kroner. KOSTRA statistikken for 2022 viste at eiendomsskatt på bolig og hytter utgjorde bare 1,4 prosent av kommunenes inntekter. Med andre ord så utgjør eiendomsskatten en dråpe i havet for et Kommune-Norge som svømmer i penger, mens det faktisk kan bety forskjellen på et budsjett som går opp eller ei for privatpersoner.  

KOSTRA-tallene for 2022 bekrefter det som Fremskrittspartiet alltid har ment, nemlig at mange kommuner har mulighet for å fjerne eiendomsskatten og fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne sine. Fremskrittspartiet har derfor fremmet forslag om å fjerne muligheten til å kreve inn eiendomsskatt. For folk vil dette resultere i at man beholder mer av sine egne penger, og i en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes er det nettopp det man har behov for. Derfor er trist at mange partier legger til grunn at de som eier en bolig har en høy inntekt og formue, og at dette rettferdiggjør eiendomsskatten.   

Dessverre vil forslaget om å fjerne eiendomsskatten kun støttes av Fremskrittspartiets egne representanter. Når ingen andre partier viser vilje nasjonalt til å gjennomføre tiltak for å fjerne eiendomsskatten er det enda viktigere at Fremskrittspartiet styrkes lokalt. 11.september er det lokalvalg, og Fremskrittspartiet er det eneste partiet som virkelig har vist at man ønsker å fjerne eiendomsskatten.

Av Stortingsrepresentant og kommunalpolitisk talsperson Helge Andre Njåstad (FrP)

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.