Irene Lange Nordahl (AP) til høyre. Foto: Heiko Junge / NTB

Styrker arbeidet til Funksjons­hemmedes Felles­organisasjon

–⁠ Vi er veldig glade for at AP, SP og SP i vårt budsjettforslagbevilger 100 000,- i engangsbeløp til Troms og Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).


FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner som jobber for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. FFO er en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen og gjør en stor jobb i frivilligsektoren og for å sikre breiere befolkningsmedvirkning. Flere av oppgavene organisasjonen gjør er med på å sikre at innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser blir ivaretatt på en god måte.

Målet vårt er at bevilgningen kan gi FFO Troms og Finnmark bedre rammevilkår til å kunne fortsette den viktige jobben de gjør både for medlemmene sine og i samfunnet for øvrig.
Vi håper pengene kan bidra til de nye oppgavene som FFO har fått i forbindelse med skolering av medlemmer av kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Troms og Finnmark.

 

Katrine Boel Gregussen (SV), Mari Martinsen Siljebråten (AP) og Irene Lange Nordahl (AP).

Gruppeledere Troms og Finnmark Fylkesting

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.