Vi har byttet abonnementsløsning. Dermed må alle våre kunder logge inn på nytt.

Har du et aktivt abonnement, trykk her og velg «glemt passord» for å få tilgang igjen.

Foto: Liv Inger Somby, Sametinget

Sametingsrådet foreslår at Statens barne­hus lokaliseres i Karasjok

Finnmark politidistrikt fikk i 2022 i oppdrag fra Politidirektoratet å etablere Statens barnehus i det samiske kjerneområdet i Finnmark. Sametingsrådet foreslår at denne lokaliseres i Karasjok.


– Sametingsrådet mener at det er avgjørende for plasseringen av Statens barnehus i Finnmark at det sikrer et reelt tilbud til samiske barn. Da må samisk språk- og kulturkompetanse være på plass, i tillegg til den faglige barnekompetansen innenfor vold og overgrep, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) i en pressemelding.

I oppdraget Finnmark politidistrikt fikk i 2022 er det presisert at etableringen av et barnehustilbud i det samiske kjerneområdet skal inkludere alle barn og særlig sårbare voksne bosatt i Finnmark. Bakgrunnen for etableringen er å sikre at samiske barn utsatt for vold og overgrep får et tilbud tilpasset eget språk og kultur.

– Sametingsrådet anser at det er helt klart av oppdragsbrevet fra regjeringen til Politidirektoratet at intensjonen med opprettelsen av et barnehus i Finnmark er å sikre et tilbud til samiske barn med samisk språk og kulturkompetanse i tillegg til den faglige barnekompetansen innenfor vold og overgrep.

Sametingsrådets vurdering er at en lokalisering av Statens Barnehus i Karasjok vil kunne fylle både krav til barnefaglig kompetanse, samt samisk språk og kulturkompetanse, skriver Sametinget.

– Karasjok har allerede et solid samisk fagmiljø innen helse, blant annet ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) og spesialistlegesenteret i Karasjok. Argumentene om mindre antall avhør i Indre Finnmark kan ikke være utslagsgivende, gitt Stortingets bestilling av et barnehus som ivaretar tilbudet til samiske barn i samiske kjerneområder, sier Myrnes Balto.

Sametingsrådet presiserer at den samiske befolkning er en minoritet i forhold til majoritetsbefolkningen og følgelig vil antall avhør også være færre. Det er verdt å merke seg at logistikk ikke har hindret andre institusjoner som behandler barn å etablere seg i Karasjok.

– Staten har et menneskerettslig ansvar for å trygge samiske barn mot vold og overgrep. Det vil kunne best løses gjennom en lokalisering i Karasjok.

Videre i pressemeldingen står det at Sametingsrådet har gitt en høringsuttalelse til Finnmark politidistrikt i denne saken, og vil også løfte denne saken til plenum i mars.

– Sametinget er særskilt nevnt i oppdraget som en institusjon som skal innlemmes i prosessen med lokalisering av Barnehuset og sametingsrådet vil derfor be om konsultasjoner med regjeringen i saken.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.