Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi

Sametingspresidenten ber klima- og miljø­ministeren lytte til sjølakse­fiskerne

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er lite fornøyd med prosessen rundt de foreslåtte reguleringene av sjølaksefisket i 2023. Hun ber regjeringen ta en fot i bakken og rådføre seg med sjølaksefiskerne.


Sametingspresident Muotka er svært opprørt over måten myndighetene har behandlet sjølaksefiskerne på i forbindelse med forslaget til regulering av årets fiske etter laks og pukkellaks i sjøen utenfor Finnmark. 

– Jeg er rystet over fremgangsmåten til de ansvarlige myndighetene som uten forutgående konsultasjoner eller prosesser foreslår en forskrift som effektivt vil komme til å stoppe det tradisjonelle sjølaksefisket, som er en sentral del av sjøsamisk kulturbasert næringsutøvelse, sier Muotka i en pressemelding.

Sametingspresidenten ber nå statsråden i Klima- og miljødepartementet ta en pause i prosessen, og sørge for at det lages et nytt og bedre reguleringsforslag i samråd med sjølaksefiskernes organisasjoner.

– De som sitter med mest erfaring og praktisk kunnskap om hvordan vi skal få til et effektivt fiske etter pukkellaks i sjø, burde ha vært tatt med på råd før forslaget ble sendt ut på høring, sier Muotka.

– Forslaget som ble sendt ut på høring fredag har opprørt mange av de som påvirkes av det, og er åpenbart ikke godt nok. Alt har til nå gått over hodet på både oss og de berørte samiske interessene. Slik kan man ikke holde på, sier Muotka, som mener at myndighetene har opptrådt arrogant.

 Sametinget hadde ifølge Muotka på forhånd ikke fått vite noe om dette.

– Jeg har i løpet av helgen blitt kontakt av mange sjølaksefiskere som er sinte og skuffet, både over det som foreslås og over ikke å ha blitt tatt med på råd, sier Muotka videre.

Både Finnmark Sjølaksefiskeforening, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Bivdu har sagt tydelig ifra om at reguleringsforslaget må endres. Sametinget har vært i kontakt med både Miljødirektoratet, som har skrevet forslaget, og Klima- og miljødepartementet, som har sagt at det er de som vil håndtere saken videre.  

– Mine folk hadde kontakt med departementet i går og har avtalt et møte på fredag, hvor vi også vil forsøke å involvere sjøaksefiskernes foreninger. Som sametingspresident så ber jeg klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) om å lytte til sjølaksefiskerne og Sametinget, anmoder Muotka avslutningsvis.  

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.