Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem for NSR i Sametinget.

Sametinget skal endre handlings­planen for læremiddel­utvikling

Sametingets plenum skal denne uken behandle sak om revidering av handlingsplan for læremiddelutvikling for perioden 2020-2024, som skal sikre god kvalitet til produksjonen av samiske læremidler. – Det er nødvendig å forbedre alle ledd i læremiddelproduksjonen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).


Staten har redusert bevilgningen til samiske læremidler, noe som fører til at Sametinget må endre prioriteringene når det gjelder samiske læremidler.

– Sametingsrådet ser behov for å prioritere produksjon av læremidler i fager hvor Sametinget vedtar læreplaner. Vi forventer at Kunnskapsdepartementet tar større ansvar for å produsere samiske læremidler i fag hvor Kunnskapsdepartementet vedtar læreplaner, sier Mikkelsen i en pressemelding.

For sikring av kvalitet i læremiddelproduksjonen vil sametingsrådet utvikle kvalitetskriterier for samiske læremidler. Sametingsrådet har i revidert handlingsplan korrigert fagprioriteringer for 2023, og har satt prioriteringer for 2024, som skal være grunnlaget for læremiddelutvikling de neste to årene i Sametinget.

– Selv om vi har prioritert fag, så vil vi alltid være åpne for å diskutere behov som oppstår i læremiddelsituasjonen i samiske skoler og tilrettelegge situasjonen på best mulig måte innenfor Sametingets rammer, sier Mikkelsen videre.

Sametingsrådet ser det som nødvendig å fortsatt prioritere digitale læremidler, som imøtekommer dagens lovkrav og forventninger. Fortsatt mangler det samiske læremidler, og det er behov for å ferdigstille læremidler snarest.

– Vi vil fortsatt prioritere prosjekter med effektiv produksjonstid, og avslutte prosjekter som ikke er gjennomførbare i den tiden som Sametinget kan godta, sier Mikkelsen.

Sametingsrådet ser også at formidling om og markedsføring av samiske læremidler krever en tydelig og målrettet innsats. Brukere av samiske læremidler kommer med tilbakemeldinger om at de savner bedre markedsføring om nye læremidler.

– Det er behov for tiltak som forbedrer markedsføring om samiske læremidler. Vi vil derfor i denne perioden vurdere alle sider og sette i gang tiltak som forbedrer formidlingen av læremidler, sier Mikkelsen avslutningsvis.

Sametingets plenum behandler sak 055/22 Handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2024 – revidering i plenumsmøte torsdag 8. desember.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.