Vi har byttet abonnementsløsning. Dermed må alle våre kunder logge inn på nytt.

Har du et aktivt abonnement, trykk her og velg «glemt passord» for å få tilgang igjen.

Bjørn S. Odden. Foto: Tom Erik Nilsen

–⁠ Politikere mot strømmen!

Dagens politikere gjennomfører et grønt skifte uten tilgang på alternativ energi! Nå står de avkledd og latterliggjort for sin manglende evne til ansvarlig planlegging, skriver Bjørn S. Odden i dette innlegget.


Olje og gassproduksjon krever store energimengder som i begynnelsen ble dekket av kortreist egenprodusert kraft. Et moderne kraftverk basert på gassturbin/steam har 60% virkningsgrad. Spill varmen fra gassturbinen brukes i steam turbinen og i tillegg kan spill varmen fra turbinen brukes til oppvarming og til produksjons prosesser. Den totale virkningsgrad blir da nærmere 80%!            

Overskuddskraft fra offshore gir en muligheten for et verdifullt tilskudd av nødvendig energi, men denne muligheten vil norske politikere forkaste!

Gass skal fraktes ned til Sør- Europa, hvor den i bestefall blir brukt i kombikraftverk med 60% virkningsgrad, for deretter å sendes tilbake resursens utgangspunkt. Unødvendig gassfrakt ned til Europa og store linje - tap, er ikke forsvarlig resurs bruk! Med dagens mangel på «rein» kraft må elektrifisering av sokkelen dekkes av «uren» energi som i realiteten er bufferen for verdens kraft produksjon. Dersom CO2 er årsaken til klimaendringene, har det ingen betydning hvor den blir sluppet ut!

Våre politikere har valgt å straffe den norske befolkning for Europas feilslåtte energipolitikk! De har valgt å bli med i en økonomi og energi krise, som reduserer vår livskvalitet og konkuranseevne.

Med selvråderett over våre vannkraft resurser, og Svalbard priser på drivstoff ville vi unngått prisstigning, inflasjon og renteøkning. Vi ville øke vår konkuranseevne og økt vår produksjon i kraftkrevende industri, til glede for verdenssamfunnet.

Livskvalitet og nødvendige samfunnstjenester til egen befolkning, er mindre viktig enn å vise solidaritet med urealistiske dagdrømmere som har skapt sin egen krisesituasjon!

Befolkningens milliarder subsidierer Europa, og brukes på Co2 fangst, uten dokumentert effekt. De gir støtte til produksjon og bruk av biler som er enormt resurs- og energi krevende å produsere. Den energien de bruker til drift, sammen med resursenes som skal brukes til elektrifisering av sokkelen må kompenseres med «uren» buffer energi som gir mere forurensning enn dagens moderne bensin og dieselbiler..

Pengene burde brukes til forskning på framtidige energi kilder og til å avklare hvilken påvirkning CO2 har på klimaendringene.

Nå må Norge ta kontroll over landets energi resurser.

Vi må moderniser gamle vannkraftverk og utnytt energien fra kraftverkene offshore maksimalt.  Kraft overskudd derfra kan overføres til statsnettet på allerede etablerte kabler og nye kabler som legges. Det vil gi økt nasjonal strømkapasitet og økt forsyningssikkerhet.

 Fullfør forskningen på thorium. Energien i landets kjente thorium ressurser er fra 10 til 100 ganger større, enn energien som var i all olje og gass på den Norske sokkelen!

Se på mulighetene for kjernekraftverk tilknyttet etablerte vannkraftverk. I mange tilfeller kan de bygges i fjell, og vannreservoaret sikrer kjøling under nedstengning selv om alt annet svikter. Linjenettet er utbygd og dimensjonert for maks produksjon fra vannkraft verket, og man kan derfor levere kraftverkets maks produksjon hele året.

Tidevannet langs kysten vår er en enorm og fornybar energi kilde. Hvert døgn har man fire strømsettinger som gir forutsigbar kraft produksjon.

Golfstrømmen sikrer isfritt hav som kan utnyttes i store fjern varme anlegg for kyst relaterte byer og tettsteder. Stabil temperatur på 6 til 7 grader vil gi en tredobling av tilført elektrisk effekt.  konsekvenser.

Vindkraft utbygging har til nå gitt større naturskader enn landets samlede vannkraft utbygging!

Satsingen på land og havbasert vindkraft vil gi dyrere strøm og uakseptable miljømessige konsekvenser.

Verden må avklare om CO2 er årsaken til menneskeskapte klimaendringer, slik at omstillingen til nye energiformer kan gjøres når alternativ energi er tilgjengelig.

Bjørn S. Odden.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.