Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) åpnet Nordnorske Europadager 2022 som ble avholdt i fylkestingssalen ved Fylkeshuset i Vadsø 8. desember. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Over 100 ungdommer møtte opp på kræsjkurs i EU

Torsdag var det duket for Nordnorske Europadager ved fylkeshuset i Vadsø, og fylkesrådslederen åpnet programmet.


– I dag er Europa i Vadsø! Velkommen til Nordnorske Europadager. Internasjonalt arbeid og samarbeid, er i en brytningstid. Under det vi kan kalle normale omstendigheter har Russlands- og Barentssamarbeidet vært en viktig og sentral del av Finnmark fylkeskommunes internasjonale arbeid. Nå må vi tenke nytt, sa fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) fra talerstolen.

Torbergsen fortsatte med å snakke om hvor viktig EU og Europa er for regionen. Det opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

– Det siste halve året har minnet oss på at vi er en del av Europa og at europeisk samarbeid er viktigere enn noen gang.

Videre påpekte Torbergsen om at man i dag har samlet representanter fra ulike bransjer, næringer og forvaltning.

– Her kan vi få en felles forståelse om hvordan vi kan utnytte muligheten EØS-avtalen gir, sa fylkesrådsleder Torbergsen.

Den røde tråden – muligheter

Nordnorske Europadager har som mål å sette søkelyset på framtida i nord – og har invitert til en dag med faglig påfyll om EU/EØS og mulighetene for nordnorske aktører. Hva er egentlig Norges forhold til EU, og hva betyr det for oss i nord? Hvordan påvirker EUs grønne giv oss? Dette var noen av de få spørsmålene som ble stilt og undersøkt fra talerstolen i fylkestingssalen ved Fylkeshuset i Vadsø.

Ved åtte poster på programmet i Vadsø ble flere foredrag og aktiviteter gjennomført, disse omhandlet i all hovedsak muligheter i EUs program Erasmus+, Horisont Europa, EUs finansieringsordninger: muligheter for internasjonalt samarbeid og digitalisering på tvers av landegrenser.

Det var én post på programmet som var særdeles populær. På formiddagen kom det omtrent 100 ungdommer fra Vadsø videregående skole som går studiespesialisering med hovedtemaer som samfunnsfag og fremmedspråk.

Anna Skott, kommunikasjonsrådgiver ved Nord-Norges Europakontor og hennes kollega, EU-rådgiver Tina Melfjord ledet seansen med Vadsø-ungdommen.

– Hva er det første dere tenker på når jeg sier «EU»?, spurte Skott.

– Europeiske Union!, er det en elev som svarer.

– Land som samarbeider og økonomi, svarer en annen.

Videre fikk elevene en innføring i samarbeidsorganet. 

– Det er to bokstaver, men to mektige bokstaver. Etter 2. verdenskrig slo flere land hodene sammen og etablerte et samarbeidsorganisasjon og består i dag av 27 medlemsland, forklarte Skott.

Melfjord fortsatte å snakke om lover og regler.

– Når EU lager nye lover, for eksempel for transport, så kommer dette også til å påvirke oss her i nord, og her er det store avstander! Derfor er det viktig at vi kommer med våre innspill, forklarte EU-rådgiveren.

Melfjord trakk fram matvarer, eksport og import.

Visste dere at vi har regler for bananen? Dette banandirektivet bestemmer form og farge på bananene som selges i EU, dette for at man mellom landene i EU vet at man sender hverandre trygge matvarer, forklarte Tøndel engasjert.

Videre var resten av seansen satt til workshop for elevene. Her fikk de en utfordring: kom med en idé til et prosjekt som skal få støtte gjennom EØS-midlene.

Europa i krise, hvordan angår det oss?

Nordnorske Europadager blir avsluttet med samfunnsdebatt ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek på kvelden. Børre Haugli, journalist for Dagsavisen i Nord-Norge er moderator, og de store spørsmålene vil bli stilt i lyset av Europas flere kriser: Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til både krig og energikrise på kontinentet, klimakrise og hvor EUs store ambisjoner om klimanøytralt samfunn innen 2050 også har ringvirkninger utenfor EU.

Sammen med utvalgte deltakere av debatten vil man forsøke å svare på disse store spørsmålene. Deltakerne er Lars Georg Fordal, leder i Det Norske Barentssekretariatet, ansvarlig redaktør i iFinnmark, Karoline Almås Sørensen, Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord og rådgiver ved Samerådets EU-avdeling, Anja Márjá Nystø Keskitalo.

Kvelden blir avsluttet med et kulturelt innslag ved Samovarteateret.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.