Alex Bjørkmann (H), Jan Martin Rishaug (Sp), Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Monica Nielsen (Ap) på stand før valget. Foto: Krister Sandaker Tårn
KP-KOMMENTAR

Ny ordfører­periode for Monica?

– Dersom FrPs egne representanter fortsetter å sende gavepakker og slå ballen til Arbeiderpartiet, kan man spille seg selv utover sidelinja. Det har skjedd før, det kan skje igjen, skriver Gunn Heidi Henriksen i denne politiske kommentaren.


Selv om det var borgerlig side som jublet da altatallene kom på valgkvelden, er det ikke umulig at Monica Nielsen kan få en periode til i ordførerstolen. Ut fra valgresultatet forventes det et regimeskifte i Alta kommune, men politikk og konstitueringer er langt mer komplisert enn å summere antall representanter.

Det bør ikke minst Alta FrP vite, som etter 2015-valget hadde en flertallsavtale om ordførerposisjonen for Ronny Berg, med Trine Noodt som varaordfører. På konstitueringsmøtet ble 18-17 flertallet snudd til et 17-18 mindretall, etter at en av FrPs egne representanter valgte å støtte Aps ordførerkandidat Monica Nielsen.  

Med sine ni representanter har FrP kommunestyrets den største partigruppa, foran Arbeiderpartiet med sju representanter. Den mest sannsynlige samarbeidskonstellasjonen ser ut til å være FrP (9), Høyre (4) og Venstre (4). De har til sammen sytten representanter, og mangler med det bare en stemme for flertall dersom de blir enige om en samarbeidsavtale og felles plattform. Sittende politiske ledelse, med Ap (7), SV (3) og Sp (2) har til sammen tolv representanter. Selv med støtte fra Rødt og deres to representanter, mangler Aps ordførerkandidat Monica Nielsen fire stemmer. I tillegg har KrF, MDG, Konservativt og Norgesdemokratene én representant hver.

Det er kort tid til konstitueringsmøtet 9. oktober, og mye som skal forhandles om og avklares mellom samarbeidsparti før konstitueringen av det nye kommunestyret. For å etablere et flertallsgrunnlag for styring i det nye kommunestyret vil det utvilsomt være krevende å få til en god og holdbar politisk samarbeidsavtale med økonomisk bærekraft.   

For årets valg konkluderte Alta FrP med at velgerne med personstemmer skulle avgjøre hvem som er partiets ordførerkandidat inn i forhandlinger og konstitueringen av kommunestyret, etter at Ronny Berg takket ja til kommunedirektørstillingen i Karasjok og trakk seg som ordførerkandidat. Da FrPs medlemsmøte før sommeren besluttet å gå til valg uten partiutnevnt ordførerkandidat likte partikumulert kandidat Odd Eilert Persen det dårlig. FrP kom ut med et svært godt valgresultat, med rundt 14% større oppslutning enn landsnivå. På FrPs liste var det Bengt Rune Strifeldt som kom ut med suverent flest personstemmer. Mens Odd Eilert fikk nest mest personstemmer. Persen mener imidlertid at stemmetillegget per listestemme som følge av partikumulering skal telle med. Spetaklet FrP har rundt dette svekker naturligvis partiets utgangspunkt for forhandlinger med andre parti.  

Selvskadende slag i lufta                                                                

Persens uttalelse til Kronstadposten om at han vil ta saken til FrPs sentralstyre fremstår som selvskadende slag i lufta. Det er knekkende likegyldig for ordførervalget i Alta hva FrPs sentralstyret eventuelt måtte mene. Det er ikke sentralstyret i FrP som velger ordfører i Alta, det gjør heller ikke kommunestyrerepresentanter fra Alta FrP alene. Det er Altas 35 folkevalgte kommunestyrerepresentanter som gjør det. Selv om FrP er største parti i Alta kommunestyre med sine ni representanter mangler de fortsatt ni til for flertall. Det er en mulig samarbeidsplattform i kommunestyret Persen setter i spill. Øvrige parti vil naturlig nok få utfordringer med å ha tillit til og forhandle med FrP om representanter i partiets kommunestyregruppe driver med stadige privatpraktiserende utspill.      

Slike utspill er gavepakker til Arbeiderpartiet som er et garvet maktparti, med lang trening i å finne flertallsstøtte for posisjoner. For Arbeiderpartiet kan en valgteknisk løsning være en mulighet og styring fra sak til sak, for å sikre seg ordførerkontoret og posisjoner. Med Arbeiderpartiets egne stemmer, og Rødt, SV og Sp sine stemmer, trengs det bare fire stemmer til for flertall i et valgteknisk samarbeid for konstitueringen. 

På borgerlig side er ambisjonen et politisk samarbeid og felles styringsplattform. Om det er mulig i få til gjenstår å se. Styret i Alta FrP har oppnevnt forhandlingsutvalg med Bengt Rune Strifeldt som leder og med Linda Bræck og Svein Berg som medlemmer. Både FrPs og andre partis forhandlere må fremover regne med mange og lange telefonsamtaler, og møter med gjensidig kamelservering, der forhandlingsutvalg må forsøke å fordele og porsjonere kameler i svelgbare størrelser. Forhandlere for alle parti står overfor et stort arbeid og krevende oppgaver.       

Det er FrP som har ballen, men det er likevel mulig at ordførerkandidat Monica Nielsen kan bli valgt til ordfører i kommunestyrets konstitueringsmøte den 9. oktober.

Dersom FrPs egne representanter fortsetter å sende gavepakker og slå ballen til Arbeiderpartiet, kan man spille seg selv utover sidelinja. Det har skjedd før, det kan skje igjen.

Gunn Heidi Henriksen

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.