Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), tidligere fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap). Arkivfoto. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Nå kan man søke midler til trafikk­sikkerhetstiltak

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.


– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen, opplyser Samferdselsdepartementet.

Kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som for eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak gjennom denne ordningen.

Fire millioner kroner skal deles ut i 2023

I 2023 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. 

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Det jobbes målrettet og effektivt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører. Det trykket må vi jobbe for å holde oppe. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler, sier Nygård

– Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter, opplyser Samferdselsdepartementet.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

  • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen 
  • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
  • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
  • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
  • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom
Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen.

Som en hovedregel har Samferdselsdepartementet satt en øvre grense for tildeling av tilskudd på 500.000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Det vil si at søker ikke har krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Tildelt tilskudd må benyttes i 2023 og søknadsfristen er satt til 1. mars 2023.
– Alle søknader vil bli behandlet etter søknadsfristens utløpsdato, avslutter Samferdselsdepartementet i pressemeldingen.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.