Hege Christin Bjørkmann, 2. kandidat fylkestingsvalget, Finnmark Høyre

–⁠ Lokal fraværsgrense i Finnmark når regjerningen fjerner fraværsgrensen nasjonalt


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Landsmøtet til Arbeiderpartiet har vedtatt å skrote fraværsgrensen. Høyre mener det er uheldig å skrote en ordning som fungerer godt. Ved innføringen av fraværsgrensen i 2016, viste de første rapportene en umiddelbar endring i elevenes oppmøte på skolen. Fraværet har sunket i snitt med 27% og Finnmark har en av de beste utviklingene nasjonalt. I løpet av den første tiden med fraværsgrensen sank fraværet i Finnmark med nærmere 50%. Elevene er mer tilstede i klasserommet og fagprogresjon er betydelig høyere. Sluttevalueringen til FAFO av fraværsgrensen viser ar fraværsgrensen fungerer. Elevene lærer mer og er mer til stede. Vi bør derfor takke Solberg-regjeringen for innføringen av den nasjonale fraværsgrensen. Fraværsgrensen er med på å skape kvalitet i klasserommet. 

Skolens samfunnsmandat er formidling av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse. Skolen skal forberede unge på fremtiden som møter dem. Da må skolen tørre å stille krav, for elevene må venne seg til at de blir stilt krav til. Det å stille krav er å bry seg!

Det viktigste for meg er at elever som sliter må følges opp, og få hjelp. Når elevene er til stede på skolebenken er det lettere for lærerne å legge til rette for tilpasset opplæring.  Sluttevalueringen av fraværsgrensen viser at de som har hatt størst effekt av innføringen av fraværsgrensen er elevene som hadde det høyeste fraværet og de svakeste karakterene. Samtidig er det blitt lettere for skolen å fange opp elevene som slit. Fraværsgrensen er en suksess for alle elever i skolen. Spesielt for de elevene som tidligere ikke ble fanget opp, som nå får hjelp til å fullføre videregående skole.  

På den andre siden er fraværsgrensen med på å skape et merarbeid for fastlegene som må dokumentere elevenes fravær. Høyre er derfor åpen for å endre innretningen på dagens løsning, der andre enn fastlegen skal kunne skrive fravær. Koronapandemien har vist oss at fjerning av fraværsgrensen og eksamen førte med seg tomme klasserom og rektorer som slo alarm og ropte varsko. Å fjerne fraværsgrensen er å gjøre elevene en bjørnetjeneste. 

Vi i Høyre er opptatt av å sikre elevene god opplæring og karakterer i alle fag, men betingelsen er at elevene er tilstede i undervisningen. Fraværsgrensen skaper handlingsrom og er et viktig verktøy for lærerne. Dersom regjeringen skroter fraværsgrensen, skal vi i Finnmark Høyre jobbe for å innføre en lokal fraværsgrense i Finnmark. Det er ingen grunn til å fjerne et krav til elevene som fungerer.

Hege Christin Bjørkmann
2. kandidat fylkestingsvalget, Finnmark Høyre

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.