Alta kommune arrangerer igjen til pårørendekafé. Fra venstre: Karina Haus Steinshylla, samhandlingskoordinator. Helena Hykkerud, kreftkoordinator. Anita Kivijervi, barnekoordinator. Nina Karita Eira, demenskoordinator. Jorunn S. Nordholm, leder for koordinerende enhet. Foto: Alta kommune

Inviterer pårørende til kafé

26. januar vil Alta kommune invitere til kafé for pårørende hvor hovedfokuset er på informasjon.


Det foregår gjennom prosjektet Pårørendestørre - fra usynlig til verdsatt og inkludert. 

– Som pårørende kan det være utfordrende å vite hvor man skal henvende seg og hvilke kommunale tilbud som finnes, skriver Alta kommune på sine hjemmesider. 

– En kilde til informasjon

Den første pårørendekafeen vil finne sted 26. januar klokken 18 på Alta omsorgssenter.

– Her blir det blant annet en presentasjon av kommunens koordinerende enhet - som jobber for å skape helhet og sammenheng i de kommunale tjenestene. 

Neste kafé vil finne sted 16. februar, da også klokken 18 på Alta omsorgssenter. Da er temaet livsmestring. 

– Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Det å håndtere medgang og motgang, og personlige praktiske utfordringer på en best mulig måte. 

Alta kommune opplyser om at pårørendekafeen er ment å være en kilde til informasjon om det å være pårørende og utfordringer pårørende står i, samt informasjon om kommunale tilbud og hvordan man får kontakte dem. 

– De som møter opp er ikke forpliktet til å dele noe om seg selv, dersom man ikke ønsker det. Det er samtidig et fora der man kan møte andre i samme situasjon og det vil være mulig å dele erfaringer.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.