Vi har byttet abonnementsløsning. Dermed må alle våre kunder logge inn på nytt.

Har du et aktivt abonnement, trykk her og velg «glemt passord» for å få tilgang igjen.

Avslutningskonferansen til SáMOS-prosjektet "Unna olbmožiid dihtii" arrangeres fra  21. til 23. mars, i Diehtosiida i Kautokeino. Foto: Stine Marje Vars/Árvu

–⁠ Dette kommer til å vise vei for fremtidens samiske barne­hagers pedagogikk

Sametingets utviklingsprosjekt for barnehager SáMOS avsluttes i år. I den forbindelse arrangerer SáMOS sammen med Samisk høgskole en avslutningskonferanse i Kautokeino neste uke, hvor resultater og erfaringer fra prosjektet presenteres.


SáMOS er en forkortelse av Sámi mánát ođđa searvelanjain (Samiske barn i nye pedagogiske rom, red. anm.), og er et utviklingsprosjekt eid og finansiert av Sametinget.

– Målet er å skape en endring i den samiske barnehagestrukturen som utgår fra samisk filosofi og tradisjonell kunnskap. Det betyr at samiske barnehager skal kunne arbeide etter samiske pedagogiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap som er tilpasset det moderne samiske samfunnet. Prosjektet har samarbeid med Samisk høgskole og pilotbarnehager, skriver Sametinget i en pressemelding.

Avslutningskonferansen til SáMOS-prosjektet «Unna olbmožiid dihtii» arrangeres fra  21. til 23. mars, i Diehtosiida i Kautokeino, og konferansen er for barnehageforskere, -pedagoger og andre fagpersoner. På konferansen vil resultater og erfaringer fra prosjektet bli presentert.

– Dette kommer til å vise vei for fremtidens samiske barnehagers pedagogikk og språkutviklingsarbeid. Samiske barneoppdragelsesmetoder bidrar til å styrke samiske barns identitet og forme fremtidige samiske samfunnsborgere. Derfor er det viktig at samiske barn får vokse opp etter samiske pedagogiske verdier og prinsipper, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i pressemeldingen.

– Jeg takker Sametinget for godt samarbeid, og vårt eget fagmiljø, som har realisert formålene i prosjektet. Samisk høgskole prioriterer å delta i arbeid med faglig utvikling av samiske barnehager, som styrker samisk pedagogikk, tenkemåter og tradisjonell kunnskap i barnehager. Vi jobber allerede med et nytt prosjekt sammen med Sametinget, som har som mål å utvikle sterke samiske språkmodeller i barnehagen, sier rektor Laila Susanne Vars ved Samisk høgskole.

Konferansens temaer er samisk og urfolkspedagogikk og - didaktikk, og samiske forskere og forskere fra andre urfolksområder vil legge frem sine pedagogiske forskninger.

I tillegg til forelesninger vil det også være sofasamtaler, og utgivelse av to bøker. Boka “Pedagogiske prinsipper for samiske barnehager” er laget i prosjektet. I tillegg utgis Asta Mitkijá Baltos bok om samisk pedagogikk i barneoppdragelsen “Sámi bajásgeassin – Árbevierut – Ealáskahttit – Ođasmahttit”. 

Det er hittil meldt på 130 deltakere til konferansen fra hele Sápmi, og arrangøren minner om at det fortsatt er plass til flere.

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.