Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune, og Kristin Jensen gruppeleder Alta Arbeiderparti ønsker på vegne av kommunen å invitere konstituert direktør i Helse Nord, Marit Lind, til flere kaffekopper og god dialog. Foto: Privat

–⁠ Alta kommune inviterer Helse Nord til kaffe og dialog

Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune og Kristin Jensen, gruppeleder Alta AP ønsker dialog med konstituert direktør i Helse Nord, Marit Lind, så snart som mulig.


Helseministeren har nettopp besøkt Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN. Økonomien i Helse Nord er katastrofal. Det er snakk om restrukturering og omorganisering av helsetilbudet til hele befolkningen i Nord-Norge. I klartekst betyr det å flytte på tilbud, redusere tilbud og sannsynligvis sentralisere tilbud. Fokuset i media er på maktkampen mellom Bodø og Tromsø.
For oss, som befinner seg langt unna både Tromsø og Bodø, øker bekymringen for hva det betyr for sykehustilbudet i Finnmark. Finnmarkssykehuset, som en del av Helse Nord, har også store økonomiske utfordringer. Det koster rett og slett for mye penger å innfri den politiske målsettingen om likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor du bor. I Finnmarks største kommune, Alta er vi bekymret for om Helse Nord og Finnmarkssykehuset klarer, men også ønsker, å opprettholde det tilbudet som etter mange års kamp er etablert i Alta. I mange år har politikere fra alle politiske partier i Alta pekt på den manglende logikken i å bevare en ikke-bærekraftig sykehusstruktur i Finnmark. Beslutningen om milliardinvesteringer i nytt Hammerfest sykehus er tatt og det nye sykehuset er snart ferdig bygd. Det respekterer vi. Men, det må være lov å påpeke at beslutningen aldri har vært basert på en tanke om bærekraft, verken i forhold til økonomi, demografi eller hensynet til pasienter som må legge ut på lange og strabasiøse reiser på veier som på vinteren ofte er kolonnekjørt eller helt stengt. 
Politikk handler også om følelser, men på ett eller annet tidspunkt slår virkeligheten inn, og det er det som har skjedd nå. Helse Nord styrer mot ett historisk økonomisk underskudd, og myndighetenes signaler tyder på at det ikke kommer en stor redningspakke. Det betyr innstramminger i tjenestetilbudet og tilgjengeligheten av helsetjenester for befolkningen i nord, og i Finnmark. Det er ironisk at investeringer i struktur og bygg kan ha som konsekvens at det helsetilbudet blir mindre tilgjengelig for folk der de bor i nord.
I de prosessene som Helse Nord og Finnmarkssykehuset nå skal igjennom, ber vi om en prosess som er åpen og inkluderende. Vi forstår at presset på styret og konstituert direktør i Helse Nord er stort, men nå må samfunnene i Finnmark også få en plass i dialogen om bærekraftige helsetjenester i Helse Nord. Å få til bærekraftig økonomi i et helseforetak som dekker nesten 30 prosent av Norges landareal er sannsynligvis ikke forenelig med demografien og målet om likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor du bor. Vi må finne nye løsninger og de må vi finne i lag og grunnlagt på fakta og ikke følelser.
Alta kommune inviterer konstituert direktør i Helse Nord, Marit Lind, til flere kaffekopper og god dialog. Så snart som mulig.

Monica Nielsen, ordfører Alta kommune

Kristin Jensen gruppeleder Alta AP

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.