Usikkerhet i Alta skolene

I onsdagens formannskap la H, FrP og Kp et forslag for å stoppe utvidelse av Aronnes og Kaiskuru skole, samt å torpedere den vedtatte skolestrukturen som ble vedtatt av kommunestyret i juni møte. Forslaget ble vedtatt og går nå som innstilling til kommunestyret.

SV reagerer svært sterkt på at Frp, Høyre og Kp skaper ny usikkerhet for elever og foreldre ved Elvebakken og Kåfjord skole. Det samme skjer for miljøene rundt Aronnes skole og Kaiskuru skole.

Flertallet i Kommunestyret vedtok i juni hovedlinjene i Altas framtidige skolestruktur. Det skjedde etter omfattende utredning og demokratisk medvirkning fra befolkningen, inklusiv elever, foreldre og fagpersonell. Likevel velger Frp, Høyre og Kp å ta en omkamp og nye runder, og år med usikkerhet.

Forslaget til Frp, Høyre og KP er et direkte angrep på befolkningen i øst og i Kåfjord. Det er et paradoks fordi mye av utviklingen i Alta med mange nye boligfelt vi skje i østre deler av Alta de kommende år. Skolemiljøene i øst har samlet seg og står bak felles planer for utvikling.

Ronny Berg skriver på sin Facebook profil 05.11.2014 at Arbeiderpartiet i Alta forventer at alle skal stille seg lojalt bak et flertallsvedtak i skolestruktursaken, men kan glemme det. Kommunestyret er, ifølge Ronny Berg, ikke noe medlemsmøte i Arbeiderpartiet og partiene, må få lov å jobbe for å endre noe man er grunnleggende uenig i. Han mener at vi røde vil halvere fagmiljøene ved tre sentrale skoler i Alta, men Frp vil ikke være med på å rasere lærermiljøet. Varaordføreren ønsker ikke å gå med bakenden inn i fremtiden.

Hvilket belegg har Ronny Berg og Frp for å hevde at fagmiljøet ved to paralellskolen Bossekop er mye bedre enn enparallellskolene i eksempelvis Tverrelvdalen og Øvre Alta? Vi ser en betydelig nedgang i elevtallet på vestsiden av Alta, og mener Frp, Høyre og Kystparteit at vi skal starte med bussing av elever fra østre deler av kommunen for å fylle opp toparallellskoler i vest?

Nok er nok! Det er på tide at Frp, Høyre og Kp er med å skape forutsigbarhet for skolebarna og foreldre i Alta. Da vedtar man ikke usikkerhet, men forutsigbarhet. Når skal ordfører Davidsen følge opp flertallsvedtak fra kommunestyret i juni? Mangelen på respekt for demokratiet fra den politiske ledelses side synes å være totalt fraværende.

 

Tommy Berg

Leder i Alta SV

 

Tommy Berg

Tommy Berg, arkivfoto 2012

Kommentarer

kommentarer