Snødeponi på Kronstad

DSC_0983

Terje Johnsen reagerer på at brøytemannskapene som har brøytet gangveiene de siste dagene har deponert skitten snø ved Tverrelva i krysset av Mardalsveien og E6 ovenfor gangbrua. – Jeg har ringt rundt i kommunale kroker, men ingen kan svare på om dette er lovlig eller ikke, heller ikke Mesta, sier Terje Johnsen til KP. Han sier videre at Tverrelva munner ut sammen med Altaelva og er et lakseførende vassdrag, og lurer på om ikke de samme reglene for Altaelva gjelder også her?

Kommentarer

kommentarer