Rett skal være rett!

IMG_2996

I vårt forrige nummer skrev vi, etter en samtale med Odd Thomassen, at bygging av gapahuken på Elvebakken var på dugnad. Dette viser seg nå å ikke stemme. Evert Simonsen opplyser at det er Elvebakken bygdelag som setter opp gapahuken og at det er et spleiselag mellom bygdelaget og Fefo. Rett skal være rett!

Kommentarer

kommentarer