Kongens fortjenstmedalje til Harald Rasmussen

DSC_0578

Harald Rasmussen mottar medaljen fra ordfører Laila Davidsen.


Før start i kommunestyret tirsdag fikk ordfører Laila Davidsen det ærefulle oppdraget å dele ut Kongens fortjenstmedalje til kronstingen Harald Rasmussen (76).

DSC_0585

Ildsjelen Harald Rasmussen er en ekte kronsting og har bodd hele sitt liv på Kronstad (utenom evakueringa under krigen). Han har hatt er stort engasjement for lokalsamfunnet i flere tiår.

– Jeg fikk beskjeden om at jeg skulle motta medaljen for noen uker siden. Av det jeg har gjort, er jeg kanskje mest stolt av det med historielaget og det vi har fått til av bøker og ikke minst disse minnesmerkene. Det er noe som er synlig i ettertid. At jeg har vært tidtaker i 50 år, det blir passert med tiden, smiler Harald.

– Jeg ser fram til å treffe kongen. Har aldri hilst på han personlig, så det blir nok artig.

Forslagsstiller Samuel Hykkerud hadde denne begrunnelsen: «Harald Rasmussen har vært en ildsjel i svært mye gjennom sitt liv i Alta. Spesielt som en viktig kulturbærer ved sin innsats i Alta Historielag og deres publikasjoner. I tillegg har han tatt mange initiativ til reisninger av ulike minnesmerker. Idretts- og kulturliv har hatt en god fanebærer gjennom Harald Rasmussen. Beskjeden fremtoning, uegennyttig og nøktern er dekkende beskrivelser for denne gode altaværing. Den unike interesse og innsats han legger for dagen i alt han blir engasjert i, er utrolig. Han kjenner mange miljøer og er en brobygger med sin lune måte å være på. Navnet hans vil i Alta alltid være assosiert med evnen til å hente frem fra historien glemte hendelser og merkesteiner som det er vel verdt å stanse opp for, legge på minne eller markere for fremtiden. Harald skryter ikke av egen innsats, og en påskjønnelse og hedersbevisning er han vel verdt».

Kronstadposten er stolt på vegne av Harald og gratulerer han hjerteligst med medaljen!

– Jeg ønsker og takke alle som har gratulert meg, smiler Harald stolt.

DSC_0582

En tydelig stolt Harald Rasmussen og ordfører Laila Davidsen.

Fakta: Kongens fortjenstmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Medaljen har portrettet av den regjerende kongen med navn og valgspråk på framsiden. På baksiden finnes en krans med omskriften «Kongens fortjenstmedalje». Innenfor kransen er navnet til kongen inngravert. Søknad om tildeling skal stilles til Hans Majestet Kongen og sendes gjennom Fylkesmannen. Søknaden må gjerne sendes inn mens kandidaten fremdeles er aktiv, og helst ikke for lenge etter at virksomheten som skal belønnes har opphørt.

Kommentarer

kommentarer