Kong Oscar IIs kapell restaureres

bilde22

Kong Oscar IIs kapell ligger i Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Kapellet ble reist som grensevern mot Russland, etter at russerne ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826. Det er ei langkirke i stein med 72 plasser. Det ble vigslet den 26. september 1869 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef, og restaurert i 1992. Arkitekt for kapellet var Jacob Wilhelm Nordan.

Det hadde helt siden den første norske bosettingen i Grense Jakobselv i 1851 vært et ønske blant den norske befolkningen å få et eget kapell. Videre var det etter grenseoppgangen i 1826 fortsatt uenighet mellom norske myndigheter og russiske fiskere om riksgrensen. Etter innrapportering av flere harde konfrontasjoner mellom norsk øvrighet og russiske fiskere, foreslo amtmannen i Finnmark å la et orlogsfartøy fra marinen foreta fiskerioppsynet de månedene fiskeriet foregikk. Innenriksdepartementet ønsket en uavhengig granskning av forholdene og sendte kapteinløytnant Heyerdahl nordover for å sette seg inn i saken. Heyerdahl delte imidlertid ikke amtmannens syn på hvilken løsning som ville være den mest tjenlige, og han foreslo i stedet å reise et kapell ved Grense Jakobselv.

Bildet til denne saken har vi fått fra Kjell Arne Thomassen. Hans firma, «Alta Skiferlegging Nord», har den siste tiden holdt på med ennå en restaurering av Kong Oscars IIs kapell. Det ble lagt bl.a. ny skifer på taket og ny kobber på spiret!  Kjell Arne Thomassen sier til Kronstadposten at dette er den tredje kirke som Alta Skiferlegging Nord restaurerer for Sør-Varanger Menighet.

bilde223

Kong Oscars kapell ferdig i svak tåke. Fotos: Kjell Arne Thomassen

Kommentarer

kommentarer