JUBILEUMSÅRET 2015 – MARKERING AV 8. MAI I ALTA

DSC_0143

Alta kommune skal sammen med Alta Bataljons veteranforening, Forsvarets seniorforbund, Nvio (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) og Nrof (Norsk reserve offiserers forbund) markere frigjørings- og veterandagen 8. mai 2015.

Det er flere datoer i 2015 hvor det kan gjennomføres markeringer, Alta kommune har valgt å ha sin markering 8. mai og gjennomfører til sammen tre ulike arrangement.

Fotoutstilling

Daglig leder ved Tirpitzmuseet Even Blomkvist har laget en fotoutstilling med ca. 50 bilder fra andre verdenskrig.

Utstillingen åpner 8. mai kl. 14.00 på Alta Rådhus

 

Kransenedleggelse

8. mai er den offisielle frigjørings- og veterandagen. Det vil derfor være en enkel markering med kransenedleggelse på Altagård kl. 17.00.

Her vil det være representanter fra HV-17, veteranforeningene og Alta kommune til stede.

Ordfører Laila Davidsen legger ned kransen og har en kort tale.

 

Overrekkelse av minnemedalje

Det er i år 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen i 1945.

Regjeringen har tidligere besluttet å innføre minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Begrunnelsen for dette er at mange av dem som gjorde en viktig innsats under krigen aldri har fått den anerkjennelse og takk som de fortjener.

I Alta har vi kun to gjenlevende fra Alta Bataljon, Fritjof Haug og Ingvald Heitmann.

Det vil derfor bli en egen markering for disse to 8. mai kl. 17.30 på Alta Rådhus.

Her vil det i tillegg til de to æresgjestene og deres familie, være representanter tilstede fra Forsvarsdepartementet, HV-17, alle veteranforeningene og politikere og administrasjon fra Alta kommune.

Ordfører Laila Davidsen vil overrekke minnemedaljene til Haug og Heitmann.

Det vil ellers bli taler ved representant fra HV-17 og andre. Enkel servering.

 

Kommentarer

kommentarer